AMERİKA GÜNEŞ TUTULMASI

21 Ağustos 2017 de, 14.30  sıralarında ABD’den görülecek  Tam Güneş Tutulması olacaktır.Kuzey Amerika kıtasında,tutulum çizgisi tam Amerikayı ortadan bölecektir. Tutulma neredeyse tek ABD ülke sınırlarına özgüdür.Yaklaşık 2 dakika 40 saniye sürecektir.145 Saros serisine ait bir tutulma olacak.145 Saros serisi 11 Ağustos 1999 da Türkiyeden görülen tutulmayı da içine alıyor.Amerikadaki bu tutulma serideki Türkiyedeki tutulmanın ardından gelen sıradaki tutulmadır.Garip bir tesadüf 145 saros döngüsünün başladığı 4 ocak 1639 tutulması 13 derece Oğlak burcunda ,yani ABD nin Natal Güneşinin tam karşısındaymış.

tse2017pp2a

Gerek tutulmanın önemli bir ülke üstünde olması,gerekse önemli  transitlerin çeşitli ülkelerin haritalarında etkili olması bu Güneş Tutulmasını Dünya açısından önemli kılıyor. Çünkü Amerikanın nerdeyse tüm Dünyada etkisi var.Özellikle transit Saturnün yer tuttuğu 21.derece Yay burcu dünyada birçok ülke haritasını tetikleyecek derecedir.

19.Yüzyıl sonunda en güçlü devlet olan İngiltereden sonra yavaş yavaş Amerika öne çıkmaya başladı.Ekonomik olarak hızla güçlenen Amerika Dünya siyasetine de hakim olmaya,Dünyayı bir anlamda el altından yönetmeye başladı.

ABD nin tam doğum saati bilinmemektedir.Ancak Yay yükselen olduğu tahmin edilmekle beraber İkizler yükseleni de kullananlar vardır.ABD bir göçmen ülkesi,yani uzun yolculuklar yapıp başka ülkelerden gelenlerin ülkesi.Güneşi Yengeç burcundadır.

ABD’nin Dünyada yükselişini incelerken bir sabit yıldız gözüme çarptı.Sabit Yıldız transiti diye birşey duymadım,okumadım.Böyle transit olur mu olmaz mı diye düşündüm.

Sabit yıldızlar transit yapmazlar,ama insan için ,peki devlet için? İşte burası önemli,bir örnek var.Transit yapması için bir devletin haritasının en az 2-3 yüzyıl değişmemesi gerekir.

Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius seyri sülükünü Yengeç burcunun 14.derecesinde sürdürüyor.Siriusun verdiği özellikleri burada sayıp dökmeyeceğim,ancak bir özelliği ilginç.Eski Mısırda Sirius ‘Yakıcı’ olarak tarif edilmiş.

Siriusun presesyonunu transit kabul edersek,ABD Haritasında önemli bir kavuşum olduğunu görürüz.Hem de dakikalık bir kavuşum.1776 da ABD kurulduğunda Sirius 10.59 derece Yengeçteymiş.Aşağıdaki tabloda sabit yıldız listesinde 6 Ağustos 1945’te Hiroşimada insanlar yanarak öldüğünde,Siriusun Presesyon ile,ABD’nin tam Güneşi üstünde olduğunu yani 13 derece 19 dakika Yengeçte olduğunu göreceksiniz.

srius-abd

ABD tam da 2.Dünya Savaşı sonunda büyük bir devlet olduğunu kanıtlamış, küresel güç olmuş ve ne yazık ki Japonyada insanlar bunu Hiroşima ve Nagasakide yanarak yaşamışlardı. ABD Siriusun verdiği gücü belki orada yanlış kullandı.Çünkü karşısında Nükleer bir güç yoktu.Daha çok kayıp veririz denilerek savaş hukuku vs yok sayıldı. Dileriz gelecekte de bu güç kullanılmaz.

Şu anda Siriusun ,Yengeç burcunda 14.18 derecede olan Presesyonu,13.19 derece Yengeçte olan ABD Natal Güneşine yaptığı transitin 1 derece açı payını geçmeye 1 dakika kalması ile ABD Siriusun verdiği gücü (Genişleme-Büyüme) yitirmeden bütün Dünyayı hakimiyeti altına almaya çalışıyor.(Siriusa Emperyal Sabit Yıldız diyesim geliyor.Belki tüm Jupiter karakterinde olan yıldızlar biraz Emperyaldir.)Çünkü tek küresel güç olma şansı giderek azalıyor.Müthiş bir ekonomik kalkınmayla Dünyada bayrak göstermeye başlayan Çin ve Rusya en büyük rakipleri olacak.

Bir benzerlik daha buldum Siriusla ilgili.Siriusun Mısır Hiyerogliflerindeki sembolinde 5 uçlu yıldız,Üstünde kubbe gibi yarım daire,sağında bir dik üçgen bulunur.Pentagon Yunanca beşgen demektir.11 Eylül 1941 de yapımına başlandığı bildirilen Washingtondaki Pentagon binası da beşgen biçimindedir.Pentagon,ABD’nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın genel adıdır.1943 yılında tamamlandığında Sirius ABD Natal güneşine kavuşumdaydı.Bilindiği gibi Sirius çift yıldızdan oluşur ve birbirlerinin etrafında 49.9 yılda dönerler.ABD de Pentagon 50 Eyaleti yönetir.21 Ağustos 1959 da Hawaii’nin katılımıyla 50 eyalet tamamlanmıştır.

pentagon

Aşağıdaki haritada Tutulmanın ABD natal haritasına yansımasını görüyorsunuz. Tutulma 9.ev üstünde olacağından Uzaklar ve uluslararası ilişkilerin öne çıkabileceği gözüküyor.Aslan yöneticileri ilgilendiren bir burçtur.O nedenle ülke sorunları doğrudan yöneticiyi  bulacaktır. 3.evdeki Kovadaki Ayın etkilenmesi insanların tümünü etkileyebilecek ulaşım koşullarının değişmesi yeni kuralların getirilmesi sonucunu doğurabilir.Uluslararası Medya iletişiminde yeni koşullar ortaya çıkabilir.

Transit Saturn,Natal Neptünü kare Natal Marsı zıt açıyla görmekte, bu açı askeri unsurları daha disiplinli davranmaya itebilir.(Denizde)Yeni askeri operasyonlara kalkışabilirler.

usa2017eclipse

Dış politikalarında major değişiklikler yapabilirler,belki Ortadoğuda terör örgütleri ile çarpışma politikalarından vazgeçerler.Başka yöntemler uygulamaya koyabilirler.Daha önce değindiğim gibi; Amerika kaynaklı Dünyayı da etkileyebilecek: Otorite figürlerinde değişimler düşüşler yükselişler,Devrimler, Ayaklanmalar, Gösteriler,Devlet başkanlarının devrilmesi, Hükümet Darbesi vs. gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.Din kaynaklı yönetim sorunları çıkabilir. Tutulma 9.eve düşeceği için kutsal yerlere saygısızlıktan kaynaklanan ayaklanma talan şeklinde isyanlara neden olabilir.

Tutulmaya üçgen açı yapan Uranüs olayların ani gelişebileceğine işaret ediyor. Uranüs,Borsa ve Büyükelçi konularını,uluslararası değişimleri hızlandıran etkisi olarak ortaya çıkartabilir.

Ekonomiyi,İç borçları Para politikalarını gözden geçirebilirler.Mali reform yapabilirler. Petrolün fiyatının artabileceği,artan petrol fiyatlarının Dünya ekonomisine etkilerinin önemli olabileceği öngörülebilir.Zaten ekonominin en güçlü etmeni Petroldür.

Özellikle 1-6 Eylül 2017 arasında aniden alevlenen bir durum söz konusu olabilir.6 Eylüldeki Dolunay önemli duruyor.Neptün ve Dolunay ABD nin Progres Güneşine kavuşum yapacaktır.Yani Dünya da ne olacaksa bu Dolunay bunun göstergesi olabilir.

ABD de Hawaii eyaleti,Batı kıyıları,Charleston, Miami şehirleri öne çıkabilir. Okyanustan gelebilecek Tayfunlar bu bölgede etkili olabilirler.Likit yanıcı parlayıcı kaynaklı patlama ve yangınlara karşı dikkat etmek gerekir.

21 Agustos 2017 ABD Progres haritası da Transit açılar almaktadır.Ülkede ve yöneticilerde Sağlık sorunları ortaya çıkabileceği gibi denizaşırı gemi ya da denizaltı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirler.Ya da yeni denizaşırı üsler kurma gibi önemli adımlar atabilirler.Su,Sıvılar,Petrol,Deniz öne çıkabilir.Bu konuda diğer devletlerle yeni uluslararası anlaşmalar yapabilirler.11 Şubat 2017 Ay tutulmasıyla öne çıkabilecek Japonya bu ülkelerden biri olabilir.

Alttaki 21 Ağustos 2017 ABD Progres-Transit haritasındaki açıları görüyorsunuz. Hem Solar Return,hem 2017 Koç İngress hem de Progreste Neptün önemli duruyor.-Kalabalık olmasın diye yazıya koymadığım 2017 Koç İngress haritasında Balık burcunun 10.derecesi yükseliyor ve yanında 12.derecede Neptün var.-

usprogres2017

Progres harita Natal harita olmadığı için içsel olaylarda dinamiklerde kendisini gösterebilir.Bırakma çözülme,Planları gevşetme enerjileri devreye girebilir.Gizli gizli yürütülen planlar bu dönemde ortaya çıkabilir.Kararsızlıktan,ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sisli ortamdan sıyrılıp daha net davranmaya çalışabilirler.

Alttaki ABD 2017 Güneş Dönüşü haritasında Yükselen 16 derece Balık ve Neptün kavuşumu var.Belirsizlikler ortak olduğu devletlerle ortaya çıkabileceği gibi, gizli planlar da onlar aracılığıyla açığa çıkabilir.-16.Derece Balık aynı zamanda Türkiye’nin tepe noktasıdır.-

2017-solar-retun-usa

Haritada Saturnün tam tepe noktasında retro olduğu görülüyor.Bu da yönetimde olabilecek kısıtlamaları yapılandırmaları gösterebilir.Saturnün yönetici gezegeni Jupiterin 14 Derece Terazide ABD’nin 10.evindeki Natal Saturnü üstünde olması ilginçtir.Güneş Dönüşü(solar return) haritası ,hem  2017 Koç İngress haritası hem de Türkiyedeki darbe haritasıyla benzerlik gösterir.

Deprem tahmini yapmayı aslında sevmiyorum.Çünkü bu insanları korkutuyor.
Bu tutulmayı Depreme yormak en kolay iş olacak.Akla da hemen Los Angeles San Andereas fay hattı geliyor.Ancak her tutulma deprem demek değildir.Faylar kırılma konumuna gelmemişse  tutulma çekim etkisiyle onları kıramaz.

Hawaii ABD’nin Batısında Volkanik-Tektonik  bir bölge.Özellikle 6 Eylül 2017 Dolunayı çekim etkisiyle bu bölgede etkili olabilir. Kilauea Volkanı Hawaiide aktif bir dağdır. Volkanların çıkarabileceği zehirli gazlar,duman vs  de tehlikeli olabilir.

Eğer bu tutulma etkisiyle herhangi bir hareketlenme olmazsa,o zaman bir yıl sonra olacak 27 Temmuz 2018 deki Kova burcundaki Ay tutulması (2014 tarihli Olay Ufku yazısında bu tutulmayı Türkiye açısından yorumlamıştım)Batı Amerika fay hatları açısından önemli olabilir.Alttaki haritada 27 Temmuz 2018 Kova burcu Ay tutulması, Ay-Güneş karşıtlığı çizgisinin ABD haritasındaki izdüşümü görülüyor.Yani Astrolojik değil fiziksel olarak bu alan güçlü çekim alabilir.Yine de kesin değil tabi geleceği Allah bilir.

27jul2018

ABD’nin Kuzeybatı kıyısı Levhaların kesişme noktasıdır.Juan de Fuca levhası o bölgede bulunur. Şiddetli  deprem üretebilen bölgedir.Keza Alaskada öyle.Bu bölgede oluşabilecek Tsunamiler Hawaiiyi tehdit edebilirler.

26 ocak 1700’de bu bölgede olan Cascadia Depreminde; Akrepte Mars,Kovada Güneş ve Aslandaki Pluto arasında bir T kare vardı.Bilim adamları 50 yıl içinde burada büyük bir deprem olabileceğini söylüyorlar.

15 Şubat 2018 tarihli Güneş tutulması Amerika haritasının 3.evine komşu ve iletişim evine düşüyor.21 Ağustos 2017 tutulmasıyla oluşacak büyük politika değişiklikleri,komşu ülkeler ile ilgili yeni koşullar demek olabilir.Küba ve Venezuelaya bakış açılarını değiştirebilirler.11 Eylül gibi olmasa da kendi topraklarında olabilecek herhangi bir olaydan çevre ülkeleri sorumlu tutabilirler.

Kova hava koşullarıyla da ilgilidir.Büyük doğa olayları,su baskınları ABDde etkisini 2018 kışında gösterebilir.Soğuk hava öne çıkabilir.Aşağıdaki haritada,ABD ve Tutulma haritası birlikte gözüküyor.Özellikle Ayın ve Yükselenin açıları öne çıkıyor.

15feb2018-usaeclipse

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

ABD,bu sene Kasım seçimleriyle yeniden bir başkan seçecek.Yeni başkan yeni politikalar demek olabileceğinden.ABD Güneş tutulmasını da önemli kılıyor.Politik çevrelerin tahmini olan Hillary seçilirse ABD Tarihinin ilk kadın başkanı olacak.Kovadaki Natal Ayın tutulmadan etkilenmesi ABD için ilginç bir deneyim olabilir.

Ancak sağlığındaki düzensizlikler soru işaretleri yaratıyor.Seçilir ve 2 Tutulma sırasında ağırlaşırsa sağlığındaki oynaklık yüzünden görevi bırakmak zorunda kalabilir.Görevi kötü bir şekilde bırakırsa bu ABD’de üzüntüye de yol açabilir. Hillary’nin tam doğum saati bilinmiyor. 26 Ekim 1947’de doğmuş.Tutulma, haritasında pek etkin değil.

Donald Trump 14 Haziran 1946’da doğmuş.Aslanın 29.derecesi yükseliyor. Yükseleninde bir kraliyet yıldızı olan Regulus duruyor.O nedenle yönetme açısından şanslı biri. Tutulma onun yükselenin üstüne düşecek. ABD’nin seçilen son 3 başkanı ya Aslan yada Aslan yükselendir.Obama ve Bill Clinton Aslan,Bush Aslan yükselendir. Yani seçilmesi süpriz olmaz.Seçilirse ABD’de olabilecek değişikliklerden doğrudan kendisi de etkilenecektir.

Aşağıdaki haritada tutulma sırasında aldığı transitler(dıştakiler) görülmektedir.Seçilirse bu dönemde güçlü bir Muhalefetle karşılaşabilir.

trumph-eclipse

DÜNYADAN YANSIMALAR

21 Ağustos 2017 Güneş Tutulmasıyla Kuzey Kore yönetiminin,devletin işleyişi, disiplin konularında;İsrail ve Yunanistanın Askeri konularda değişikliklere gidebileceği öngörülebilir.ABD İsraille önemli bir Askeri anlaşma imzalamıştır.Bu Askeri yardımın emareleri bu tutulma sırasında ortaya çıkabilir.Suriyeye girme gibi girişimleri olursa Dünyada bunun yansımaları olacaktır.

Eski astrologların bazıları Türkiyenin ve Suriyenin başkenti Şam’ın da Aslan etkisinde olduğunu söylerler.O nedenle Doğudaki herhangi bir isyan dalgasına bu dönemde çok dikkat etmek gerekebilir.Planlarını bu zamana göre ayarlayabilirler.Aynı şey Suriye’nin doğusu için de geçerlidir.İsrailin de Suriyeye herhangi bir müdahalesine bu dönemde dikkat etmek gerekir.

21 Ağustos 2017 Güneş tutulmasından sonra oluşacak 6 Eylül tarihinde  bir dolunay var. Türkiye Natal haritasında Dolunayın dakikası dakikasına natal Uranüsümüz üstünde olacağını görüyoruz.

Dolayısıyla uluslararası konuları direkt üstümüze yansıtan bir dolunayla karşılaşabiliriz. Üstelik yanındaki transit Neptün bunun suyla,nehirle denizle ilgili olabileceğine işaret etmektedir.Zaten Natal Uranüsümüz Achernarla kavuşum halindedir.Achernar Eridanus yani Nehir takımyıldızının yıldızıdır.Ayrıca 3.evde Marsın olması yakın komşuları önemli kılıyor.Bu dolunay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 derece Balıktaki Venüs-Merkür kavuşumuna denk gelecektir.

24 Ağustos 2016’da kriz potansiyeli olabilir demiştik Marsın Saturnle Yay Burcunda Dansı yazısında.Tam o gün Fırat Kalkanı Operasyonuyla Suriye’ye girdik.İşte bu Dolunay bu gelişmenin sonuçlarını daha çok ön plana çıkarabilir.

2-3 Kasım 2017 deki Türkiye Transitleri Askeri-Yönetim konularını tekrar gündemimize getirebilir.Altta 3 Kasıma ait transitler vardır.

tr-3kasim

3 Kasım Cuma günü akşam saatleri,şu alışageldiğimiz; Piyasalar etkilenmesin diye Piyasalar kapandıktan sonra uygulanacak planlar için ideal bir zaman gibidir.K.Iraka,Suriyeye ya da başka bir yere yeni bir Operasyon mu düzenlerler yoksa yönetime yine çekidüzen mi verirler yaşayıp göreceğiz.

21 Eylül 2016

Astrotema©Copyright

ophiuchus

 

RED SONJA-ENNIO MORRICONE

 

Reklamlar

FÜZE KRİZİ

aquarius

Gelişen Füze teknolojisi sonucunda,54 yıl önce Küba füze krizi Dünyayı Nükleer felaketin eşiğine getirmişti.Ya da iki devlet büyük bir blöf yapmışlardı.

1962 de Sovyetler Kübaya Füze yerleştirmeye çalışmış bu da Amerikayı nükleer füze tehdidi altında bırakmıştı.Amerikanın hemen dibinde bu denli bir tehdidi Amerika kabul etmemiş ve askeri önlemler almıştı.Hatta savaşı bile göze almıştı ..Tabi bu durum NATO’yu ve dolayısıyla Türkiyeyi de derinden etkilemişti.Çünkü bir anda hedef Türkiye olacaktı.Bunun Astrolojik yansımaları da mutlaka olacaktı.

Türkiyenin nükleer silahlarla teması ilk defa 1959 yılında oldu diyebiliriz. Türkiye Natoya girdikten sonra Natonun gereklerini yerine getirmeye başlamasıyla Amerika ile topraklarına Nükleer silahların yerleştirilmesi anlaşması yaptı.

”28 Ekim 1959’da ABD ile uyum mektubu imzalayan Türkiye ,15 Jüpiter füzesinin Türkiye’ye üslenmesini kabul etti”(1)Bu tarihte TGüneş ,TMars ve TNeptün,Natal Güneşimiz üstündeydi.Aşağıda o güne ait transitler vardır:

Bu antlaşmadan sonra jeopolitik gelişmeler yaşanması kaçınılmaz oldu. Sovyetler Amerikanın bu hamlesine karşı bir hamle geliştirdi.Ve Kübaya, Türkiyeye karşılık olarak nükleer füzeler yerleştirmeye başladı.Bu da büyük bir krizin doğmasına yol açtı.

Türkiye’ye uzun menzilli nükleer başlık taşıyabilen Jüpiter füzelerinin konuşlandırılmasından sonra.Sovyetlerin de Kübaya füze yerleştirmeye başlaması karşılıklı hak gibi dursa da Amerika bunu kabul etmemiş ve 22 Ekimde Amerikanın Küba ablukası başlatılmıştır.

ABD-NATO=Sovyetler -Varşova Paktı Füze Krizinin tepe noktası 22 Ekim dir. 22 Ekimden 28 Ekime kadar ABD nin Küba ablukası ,karşılıklı mektupların tansiyonu düşürmesine kadar sürmüştür. .Altta o güne ait transitler vardır.Natal güneşimizin önemli açılar altında olduğu gözükmekte:

28 Ekime doğru TMarsın açıyı yumuşatmasıyla krizde tıkanıklık açılmaya başlamıştır  . Tabi görünüşte Sovyet-ABD çatışması gibi duran bu olayda topun ağzında olan ülkelerden biri de bizdik.”’28 Ekim tarihli NATO Konseyi Toplantısında, ABD, Küba’yı işgal hareketine girişirse, NATO’nun savaşa sürüklenebileceği ve karşılık olarak en başta Türkiye’nin bir Sovyet işgaline uğrayabileceği belirtilmiş bulunuyordu.”(1)

Kruşçev, 27 Ekim 1962’de Kennedy’e gönderdiği mektupta, ABD’nin Türkiye’deki füzeleri sökmesi halinde SSCB’nin de Küba’dakileri sökeceğini, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstereceğini, içişlerine karışmayacağını ve işgal etmeyeceğini belirtmiş.Daha sonra Kruşçev in Kübaya füze malzemesi taşıyan gemilerin geri dönmesi emrini vermesiyle tansiyon düşmüş,kriz çözülmüştür.

1962 Yılında, yaşanan bu büyük kriz öncesinde Kova burcunda bir gezegen yığılımı olmuştu.4 Şubat 1962 de 7 klasik gezegen Kova burcunda toplanmışlardı.Uranüs ve Kova yüksek teknolojiyle ilgilidir.Nükleer fizikte bir anlamda teknolojiyi içerir.Füze krizinden sonra ABD’nin Avrupalı müttefikleri, kendi nükleer programlarını oluşturmaya başladılar.1962 den sonra Nükleer enerji santralleri de gelişim gösterdi.Aşağıda 4 Şubat 1962 deki Kova burcu gezegen yığılımını gösterir harita:

4 Şubat.1962 den sonra 10 Şubat 2021 de birkez daha Kova burcunda gezegen yığılımı olacaktır.Bu sefer Mars hariç Aynı şekilde 6 klasik gezegen bir araya gelecektir.Harita aşağıdadır…(2021 Ve 1962. Her  ikisinde de Merkür 18. dereceye yakın retro.)

Son yıllarda ABD, Avrupaya yeni bir Füze Savunma sistemi konuşlandırmaktadır. Bunun Rusyaya ve İrana karşı olduğu bilinmektedir.
Amerika 2018-2020 de Polonyaya yerleştireceği son savunma füzeleriyle Füze kalkanını tamamlayacak son bilgilere göre:

”•Aşama Dört (2020 sonuna kadar)

Orta ve ara-menzil füzeler ve ABD’ye yönelik potansiyel Kıtalararası Balistik Füze tehdidine karşı, geliştirme ve denemeler tamamlandıktan sonra SM-3 (Blok IIB) füzesavarlarını yerleştirmek.”(2)

Tarih tekerrür eder mi,ederse nasıl olur bilemeyiz.Ancak geçmişle bugün arasında Jeopolitik değişiklikler olsa da yine asıl cepheler durmaktadır.Yine karşılıklı savunma sistemleri oluşturulmaktadır. Ancak artık Varşova Paktı yoktur.Üstelik bu pakta üye bazı ülkeler artık Nato içindedir.

Geçmişten farklı olarak ; İncirlikteki Nükleer Füzelerin bir kısmının Romanya’ya taşındığı söyleniyor.-Antares kavuşumunda-Varşova Paktına ismini veren şehrin ülkesine artık Nato füzeleri yerleştirilmektedir.Polonya Rusyanın kalbine yani Moskovaya Baltık ülkeleriyle birlikte en yakın ülkedir.Yani bir anlamda ileri karakol konumundaki bizden yük hafifliyor.

(Türkiye haritası öyle önemli ki Dünyasal olaylarda. Turk-Rus Nükleer Reaktör  Anlaşmasını  araştırırken,13 Nisan 2010 transitleri ilgimi çekti. Bu sefer zor bir işi, olaydan haritayı değil,haritadan olay araştırdım.Çünkü bu Transitlerin boş şekilde geçmesi zordu.Bu tarihte Dünya da Türkiye de ne olmuş diye,Gazete başlıklarını çok değil 3 gün önceye 10 Nisana götürdüğümde,Polonya hükümetinin düştüğünü gördüm.Hem de ne düşüş.Bunun Türkiyeye, görünmeyen ancak arka planda çok önemli etkisi de olmalıdır.)

Buna karşı,Rusya ordusu da füze kalkanına karşı önlemler almaya başladı.Nükleer kapasiteli bombardıman uçağının uçuş kapasitesini güçlendirdi. Litvanya ile Polonya arasında bulunan Kaliningrad’a İskender tipi nükleer kapasiteli kısa menzilli füzeler konuşlandırılacağını açıkladı.(3)

Bu planın son rötuşları ve Rusyanın bu planlara vereceği son tepkilerle gelecekte bir füze krizi ortamı daha oluşabilir mi?

Bu yeni Füze konumlandırmaların sonunda yine bir kriz çıkabileceği ya da 1962 krizinin farklı versiyonuna dönülebileceği göz ardı edilmemeli..Aşağıdaki Haziran 2016 tarihli, Putinin Petersburg Ekonomik Forum konuşması da fikir verebilir.Cep telefonlarını alıp sokaklarda salak salak gezenlere sesleniyor:

Bugün Dünyada 2 devletin hakimiyeti sürmektedir.Bu 2 Ülkenin Dünya hakimiyetinden hoşlanmasakta,onların varlığı Dünyada huzursuzluklara karşı bir tür Antikordur. -Bu onların her ülkenin bağımsızlığına ,yönetilmesine karışması demek olmamalı elbette. Bir sınır olmalı.-Onların hakimiyetlerinin yok olması demek Dünyada Kaos demektir bir anlamda.Kovanın Negatif etkisi olan başkaldırı, mikrop gibi yayılabilir.Yani işlerin bu dengede gitmesi iyidir,aksi halde düzensizlikleri başkaları izleyebilir.O nedenle Dünya barışı adına Putinin üstüne fazla gitmeseler iyi olur..

2021 yılı Ocak ayında Türkiye haritası açısından önemli transitler oluşmakta. Bu transitler Avrupa füze kalkanının 2020 de(Planlanan) tamamlanmasından sonra oluşuyorlar. Gelecekte oluşacak bu Transitler Ülkemiz için bir uyarı ve sağlam dış politikalar oluşturmak için önem taşıyabilir.

Olası krizlerin zamanlaması konusunda Astrolojik ayna tutmaya çalışırken şunu görmek gerek.O zamanki kriz yani 1962 krizi bir aşamanın sonucuydu.Ve bir tepe noktasıydı.Yani Dünya da bir dengelenmeye gidilmişti. Sovyetlerin dağılmasından sonra bozulan dengeler sonucu Dünyada yine yeni bir dengelenmeye gidiş var gibidir..Yani Füze kalkanına karşı geliştirilen karşı sistem de giderek tansiyonu yükselterek bir tepe noktası oluşturabilir. Bu tepe noktası da Ocak ayı, 18 Ocak 2021 civarı olabilir.Bu tarihte Türkiye haritasında önemli transitler var.Harita aşağıdadır:

Bu transitler 1962 Krizinde olduğu gibi Natal Güneşimizi etkilemektedirler.Saturn yine Kovadan açı yapmakta,yanında Jupiterde var.Ancak bu sefer Mars tam zıt açıda Boğa burcundadır.Yanında Uranüste var.Ay düğümleri bu sefer ortada yoktur.Boğa burcu bizim dost ülkeler Müttefikler evimizdedir.Dolayısıyla bu konuda zorlanabileceğimiz durumlar ortaya çıkabilir.11. evdeki Boğa burcundaki Uranüsün etkisiyle Müttefik,Dost ülkelerle ilişkiler-anlaşmalar vs ile- gerilebilir.Ani gelişebilecek değişim ve süprizlere hazırlıklı olmalıyız.Maddi konularında bu konuda rol oynaması beklenebilir.

Daha sonra TGüneşte kare açı yapacaktır..Yine TMars açıyı hızla terk edecektir:

Mercidabık Savaşı sırasında Uranüs-Mars Boğa burcundaydı.Suriye bundan sonra Osmanlıya katılmıştı.Dolayısıyla Suriyede Rus Füze konuşlandırılması olursa Suriye de gelecekte bir krizin parçası olabilir.Bu bizden çok İsrail için önemli olabilir.Çünkü İsraili böyle bir durum çok rahatsız edecektir.

Bu tarihlere yakın çok önemli bir Astrolojik olaya daha şahit olacağız.Eskilerin Great Conjunction dedikleri Saturn-Jupiter kavuşumuna.Bu da yine Kova burcunda 20 yıllık bir döngüyü başlatacak.21 Aralık 2020 de 0. derece Kova burcunda 2.hava burcu kavuşumunu yaşayacağız.İlki 31 Aralık 1980 de Terazi de olmuştu.İlerde bu konuya yine döneceğim.

Ankaraya göre çıkarılan 2020 Oğlak ingresste ,Yükselen Koçun ve onun yöneticisi Marsın kendi burcunda, 1.eve düşmesi Plutoyla güçlü bir açı yapması ve Baten Kaitos yakınında olması muhtemel uluslararası baskının belirtisi olabilir.2020 Oğlak İngress haritası aşağıdadır:

MARSMAVİ

27 Temmuz 2018 Ay tutulması transitleri 22 Ekim 1962 Ay Düğümü transit konumlarına benzer. Ancak  güçlü transitler değil bunlar, o yüzden kısa süreli önemli durumlar olarak anılabilirler.O nedenle diplomatik-politik kriz olasılığının altını burada çizelim.Akrepteki TJüpiter de bunun yıpratıcı etkilerini nötralize edebilir.Polonyaya füzelerin yerleştirilmesinde planlanan tarih 2018…

Kova denince nedense aklıma mavi gelir. Belki elektrikten.Güzel bir tanım icat ettim bu tutulma için: MarsMavi bir tutulma bu:

Geçmişte Nükleer sistemlerin geliştirilmesi diğer ülkelerde ekonomik yüklerden birini oluşturdu.2021 deki Kovadaki bu gezegen yığılımı,Boğadaki Mars Uranüs kavuşumunu kare açıyla görecektir.Bu açı bize ,Dünyada Teknolojiye yartırımın hızlanabileceğini bununda parayı ,dolayısıyla ekonomik dengeleri etkileyebileceğini  gösterebilir..Ekonomik dengesizlikler de sosyal patlamalara yol açabilir.Üstelik insan nüfusunu göz önüne alınca ,Hindistan gibi Birbuçuk Milyar nüfusa yaklaşmış ülkeleri kontrol etmek nasıl olur ,zor soru.Hamala yakın Uranüsle birlikte ilerde onun üstüne gelecek Marsta şiddete eğilimi artırabilir.Kova kavuşumu Yağmur ile ilgili İklim değişikliklerine de neden olabilir.

Bizim açmayı planladığımız Akkuyu-3 nükleer santrali 2. Kova planet toplaşmasına denk gelebilecektir.O nedenle ekonomi bunun tamamlanması için ekstra yüklere maruz kalabilir.(4)

Bugün pek çok ülke Dolar yerine kendi paralarıyla ticaret yapma eğilimine gitmekteler. Kova ve Boğa arasında oluşacak açılar Doların etkisini düşürebilir ya da onun yerine uluslararası ticarette kullanılacak yeni bir para cinsi ortaya çıkabilir. Teknolojiyle para politikaları çatışabilir.Sonrasında teknolojideki aksaklıklar altın-gümüş para sistemine dönüşe yol açabilir.

BÜYÜK KAVUŞUM,GREAT CONJUNCTION

Büyük kavuşuma dönersek Saturn-Jupiter kavuşumları toprak grubundan sonra.31 Aralık 1980 de ilk kez hava grubu bir burçta, Terazi de oldu.İkincisi 21 Aralık 2020 de 0.derece  Kova burcunda olacak.Kavuşumlar,21 Aralık 2159 Akrep kavuşumuna kadar hep hava grubu burçlarda olacak.Ankaraya göre 21 Aralık 2020 de Kova kavuşum haritası:

28 Mayıs 2000 de olan Boğa kavuşumundan sonra,yazılanlara göre tarihimizin en önemli mali krizini 19 Şubat 2001 de yaşadık.AB ye üye olabilseydik bu kavuşumdan büyük maddi getiriler de elde edebilirdik…21 Aralık 2020 Kova kavuşumundan sonra ise; Uluslararası ilişkiler,Borçlar, Nükleer konular,Hava taşımacılığı,Deniz taşımacılığı ve kuralları vs gündeme gelebilir. Bunların hepsi ortaklıklar,ikili ilişkiler ekseninde olabilir.Dilerim bu tarihten sonra AB ye üye oluruz ve Teknoloji transferi vb. konularla ekonomisi güçlü, sosyal refahını yükseltmiş ülkeler arasına katılırız.

Dünyada Uzay teknolojisinin  rekabette önemli rol oynayacağı açıktır.Gezegenlerde bulunacak herhengi bir menfaat de rekabete yol açabilir.20 yıllık Kova döngüsünde, Kırankırana bir rekabet.Tabi bu rekabet, Barışa dikkat edilmezse Elektriğin ölümünü,yani Teknolojinin ölümünü de getirebilir. Onun ölümü de Tarımın Krallığıdır(Regulus Başakta) bir bakıma.

Urania’nın gör dediği,Mitolojik öyküyü burada açıp  yoruma bulaştıralım.0. derece Kova; Kartal takım yıldızı ve Sagitta(Okçuk ya da Ok) takım yıldızını içerir.Sagitta takım yıldızı yayından fırlamış bir Okla temsil edilir! Sagittayı içine alan Mitolojiye göre ; Zeus, Prometheusu ve yarattigı insan soyunu cezalandırmak için ellerinden ateşi almış. Prometheusa Kartalı musallat etmiş.Herkül’ün Kartala fırlattığı Okla Prometheus kurtulmuştur.Hikaye, Füzenin mitolojik versiyonu gibidir.

Eski büyük kavuşumlar için küçük notlar:

  •   1071 de Anadoluya gelişimiz de kavuşum 19 Eylül 1067 de 21.derece Başaktaymış.Bu derece Natal 4. ev kapımıza  yakındır..
  •    1453 İstanbulun fethinden önce .14 Temmuz 1444 de 8.57  derece Yengeç kavuşumu vardı. Bu da şimdiki yükselenimize yakın kavuşumdur.Fatihin Natal Plutosuda 7. derece Yengeçteydi.İstanbulun Yengeç yönetiminde olduğunun da altını çizmek isterim.Fetih günü 29 Mayısta Mars Yengeçteydi.
  •  1345 de 3.Kova kavuşumundan sonra Avrupa Vebasının görüldüğüne de not düşmek gerek.Önümüzdeki 3. Kova kavuşumu 14 Ocak 2140 da.

29 Ağustos 2016

KAYNAKÇA:

1- http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/6710/186303.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2- http://www.guncelmeydan.com/pano/avrupa-fuze-kalkani-ve-kurecik-radari-haluk-dural-t31794.html

3- http://www.dw.com/tr/7-soruda-natonun-f%C3%BCze-kalkan%C4%B1-projesi/a-19388836

4- https://tr.wikipedia.org/wiki/Nükleer_reaktörler_listesi

DEUS EX SOUNDTRACK