AMERİKA GÜNEŞ TUTULMASI

21 Ağustos 2017 de, 14.30  sıralarında ABD’den görülecek  Tam Güneş Tutulması olacaktır.Kuzey Amerika kıtasında,tutulum çizgisi tam Amerikayı ortadan bölecektir. Tutulma neredeyse tek ABD ülke sınırlarına özgüdür.Yaklaşık 2 dakika 40 saniye sürecektir.145 Saros serisine ait bir tutulma olacak.145 Saros serisi 11 Ağustos 1999 da Türkiyeden görülen tutulmayı da içine alıyor.Amerikadaki bu tutulma serideki Türkiyedeki tutulmanın ardından gelen sıradaki tutulmadır.Garip bir tesadüf 145 saros döngüsünün başladığı 4 ocak 1639 tutulması 13 derece Oğlak burcunda ,yani ABD nin Natal Güneşinin tam karşısındaymış.

tse2017pp2a

Gerek tutulmanın önemli bir ülke üstünde olması,gerekse önemli  transitlerin çeşitli ülkelerin haritalarında etkili olması bu Güneş Tutulmasını Dünya açısından önemli kılıyor. Çünkü Amerikanın nerdeyse tüm Dünyada etkisi var.Özellikle transit Saturnün yer tuttuğu 21.derece Yay burcu dünyada birçok ülke haritasını tetikleyecek derecedir.

19.Yüzyıl sonunda en güçlü devlet olan İngiltereden sonra yavaş yavaş Amerika öne çıkmaya başladı.Ekonomik olarak hızla güçlenen Amerika Dünya siyasetine de hakim olmaya,Dünyayı bir anlamda el altından yönetmeye başladı.

ABD nin tam doğum saati bilinmemektedir.Ancak Yay yükselen olduğu tahmin edilmekle beraber İkizler yükseleni de kullananlar vardır.ABD bir göçmen ülkesi,yani uzun yolculuklar yapıp başka ülkelerden gelenlerin ülkesi.Güneşi Yengeç burcundadır.

ABD’nin Dünyada yükselişini incelerken bir sabit yıldız gözüme çarptı.Sabit Yıldız transiti diye birşey duymadım,okumadım.Böyle transit olur mu olmaz mı diye düşündüm.

Sabit yıldızlar transit yapmazlar,ama insan için ,peki devlet için? İşte burası önemli,bir örnek var.Transit yapması için bir devletin haritasının en az 2-3 yüzyıl değişmemesi gerekir.

Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius seyri sülükünü Yengeç burcunun 14.derecesinde sürdürüyor.Siriusun verdiği özellikleri burada sayıp dökmeyeceğim,ancak bir özelliği ilginç.Eski Mısırda Sirius ‘Yakıcı’ olarak tarif edilmiş.

Siriusun presesyonunu transit kabul edersek,ABD Haritasında önemli bir kavuşum olduğunu görürüz.Hem de dakikalık bir kavuşum.1776 da ABD kurulduğunda Sirius 10.59 derece Yengeçteymiş.Aşağıdaki tabloda sabit yıldız listesinde 6 Ağustos 1945’te Hiroşimada insanlar yanarak öldüğünde,Siriusun Presesyon ile,ABD’nin tam Güneşi üstünde olduğunu yani 13 derece 19 dakika Yengeçte olduğunu göreceksiniz.

srius-abd

ABD tam da 2.Dünya Savaşı sonunda büyük bir devlet olduğunu kanıtlamış, küresel güç olmuş ve ne yazık ki Japonyada insanlar bunu Hiroşima ve Nagasakide yanarak yaşamışlardı. ABD Siriusun verdiği gücü belki orada yanlış kullandı.Çünkü karşısında Nükleer bir güç yoktu.Daha çok kayıp veririz denilerek savaş hukuku vs yok sayıldı. Dileriz gelecekte de bu güç kullanılmaz.

Şu anda Siriusun ,Yengeç burcunda 14.18 derecede olan Presesyonu,13.19 derece Yengeçte olan ABD Natal Güneşine yaptığı transitin 1 derece açı payını geçmeye 1 dakika kalması ile ABD Siriusun verdiği gücü (Genişleme-Büyüme) yitirmeden bütün Dünyayı hakimiyeti altına almaya çalışıyor.(Siriusa Emperyal Sabit Yıldız diyesim geliyor.Belki tüm Jupiter karakterinde olan yıldızlar biraz Emperyaldir.)Çünkü tek küresel güç olma şansı giderek azalıyor.Müthiş bir ekonomik kalkınmayla Dünyada bayrak göstermeye başlayan Çin ve Rusya en büyük rakipleri olacak.

Bir benzerlik daha buldum Siriusla ilgili.Siriusun Mısır Hiyerogliflerindeki sembolinde 5 uçlu yıldız,Üstünde kubbe gibi yarım daire,sağında bir dik üçgen bulunur.Pentagon Yunanca beşgen demektir.11 Eylül 1941 de yapımına başlandığı bildirilen Washingtondaki Pentagon binası da beşgen biçimindedir.Pentagon,ABD’nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın genel adıdır.1943 yılında tamamlandığında Sirius ABD Natal güneşine kavuşumdaydı.Bilindiği gibi Sirius çift yıldızdan oluşur ve birbirlerinin etrafında 49.9 yılda dönerler.ABD de Pentagon 50 Eyaleti yönetir.21 Ağustos 1959 da Hawaii’nin katılımıyla 50 eyalet tamamlanmıştır.

pentagon

Aşağıdaki haritada Tutulmanın ABD natal haritasına yansımasını görüyorsunuz. Tutulma 9.ev üstünde olacağından Uzaklar ve uluslararası ilişkilerin öne çıkabileceği gözüküyor.Aslan yöneticileri ilgilendiren bir burçtur.O nedenle ülke sorunları doğrudan yöneticiyi  bulacaktır. 3.evdeki Kovadaki Ayın etkilenmesi insanların tümünü etkileyebilecek ulaşım koşullarının değişmesi yeni kuralların getirilmesi sonucunu doğurabilir.Uluslararası Medya iletişiminde yeni koşullar ortaya çıkabilir.

Transit Saturn,Natal Neptünü kare Natal Marsı zıt açıyla görmekte, bu açı askeri unsurları daha disiplinli davranmaya itebilir.(Denizde)Yeni askeri operasyonlara kalkışabilirler.

usa2017eclipse

Dış politikalarında major değişiklikler yapabilirler,belki Ortadoğuda terör örgütleri ile çarpışma politikalarından vazgeçerler.Başka yöntemler uygulamaya koyabilirler.Daha önce değindiğim gibi; Amerika kaynaklı Dünyayı da etkileyebilecek: Otorite figürlerinde değişimler düşüşler yükselişler,Devrimler, Ayaklanmalar, Gösteriler,Devlet başkanlarının devrilmesi, Hükümet Darbesi vs. gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.Din kaynaklı yönetim sorunları çıkabilir. Tutulma 9.eve düşeceği için kutsal yerlere saygısızlıktan kaynaklanan ayaklanma talan şeklinde isyanlara neden olabilir.

Tutulmaya üçgen açı yapan Uranüs olayların ani gelişebileceğine işaret ediyor. Uranüs,Borsa ve Büyükelçi konularını,uluslararası değişimleri hızlandıran etkisi olarak ortaya çıkartabilir.

Ekonomiyi,İç borçları Para politikalarını gözden geçirebilirler.Mali reform yapabilirler. Petrolün fiyatının artabileceği,artan petrol fiyatlarının Dünya ekonomisine etkilerinin önemli olabileceği öngörülebilir.Zaten ekonominin en güçlü etmeni Petroldür.

Özellikle 1-6 Eylül 2017 arasında aniden alevlenen bir durum söz konusu olabilir.6 Eylüldeki Dolunay önemli duruyor.Neptün ve Dolunay ABD nin Progres Güneşine kavuşum yapacaktır.Yani Dünya da ne olacaksa bu Dolunay bunun göstergesi olabilir.

ABD de Hawaii eyaleti,Batı kıyıları,Charleston, Miami şehirleri öne çıkabilir. Okyanustan gelebilecek Tayfunlar bu bölgede etkili olabilirler.Likit yanıcı parlayıcı kaynaklı patlama ve yangınlara karşı dikkat etmek gerekir.

21 Agustos 2017 ABD Progres haritası da Transit açılar almaktadır.Ülkede ve yöneticilerde Sağlık sorunları ortaya çıkabileceği gibi denizaşırı gemi ya da denizaltı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirler.Ya da yeni denizaşırı üsler kurma gibi önemli adımlar atabilirler.Su,Sıvılar,Petrol,Deniz öne çıkabilir.Bu konuda diğer devletlerle yeni uluslararası anlaşmalar yapabilirler.11 Şubat 2017 Ay tutulmasıyla öne çıkabilecek Japonya bu ülkelerden biri olabilir.

Alttaki 21 Ağustos 2017 ABD Progres-Transit haritasındaki açıları görüyorsunuz. Hem Solar Return,hem 2017 Koç İngress hem de Progreste Neptün önemli duruyor.-Kalabalık olmasın diye yazıya koymadığım 2017 Koç İngress haritasında Balık burcunun 10.derecesi yükseliyor ve yanında 12.derecede Neptün var.-

usprogres2017

Progres harita Natal harita olmadığı için içsel olaylarda dinamiklerde kendisini gösterebilir.Bırakma çözülme,Planları gevşetme enerjileri devreye girebilir.Gizli gizli yürütülen planlar bu dönemde ortaya çıkabilir.Kararsızlıktan,ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sisli ortamdan sıyrılıp daha net davranmaya çalışabilirler.

Alttaki ABD 2017 Güneş Dönüşü haritasında Yükselen 16 derece Balık ve Neptün kavuşumu var.Belirsizlikler ortak olduğu devletlerle ortaya çıkabileceği gibi, gizli planlar da onlar aracılığıyla açığa çıkabilir.-16.Derece Balık aynı zamanda Türkiye’nin tepe noktasıdır.-

2017-solar-retun-usa

Haritada Saturnün tam tepe noktasında retro olduğu görülüyor.Bu da yönetimde olabilecek kısıtlamaları yapılandırmaları gösterebilir.Saturnün yönetici gezegeni Jupiterin 14 Derece Terazide ABD’nin 10.evindeki Natal Saturnü üstünde olması ilginçtir.Güneş Dönüşü(solar return) haritası ,hem  2017 Koç İngress haritası hem de Türkiyedeki darbe haritasıyla benzerlik gösterir.

Deprem tahmini yapmayı aslında sevmiyorum.Çünkü bu insanları korkutuyor.
Bu tutulmayı Depreme yormak en kolay iş olacak.Akla da hemen Los Angeles San Andereas fay hattı geliyor.Ancak her tutulma deprem demek değildir.Faylar kırılma konumuna gelmemişse  tutulma çekim etkisiyle onları kıramaz.

Hawaii ABD’nin Batısında Volkanik-Tektonik  bir bölge.Özellikle 6 Eylül 2017 Dolunayı çekim etkisiyle bu bölgede etkili olabilir. Kilauea Volkanı Hawaiide aktif bir dağdır. Volkanların çıkarabileceği zehirli gazlar,duman vs  de tehlikeli olabilir.

Eğer bu tutulma etkisiyle herhangi bir hareketlenme olmazsa,o zaman bir yıl sonra olacak 27 Temmuz 2018 deki Kova burcundaki Ay tutulması (2014 tarihli Olay Ufku yazısında bu tutulmayı Türkiye açısından yorumlamıştım)Batı Amerika fay hatları açısından önemli olabilir.Alttaki haritada 27 Temmuz 2018 Kova burcu Ay tutulması, Ay-Güneş karşıtlığı çizgisinin ABD haritasındaki izdüşümü görülüyor.Yani Astrolojik değil fiziksel olarak bu alan güçlü çekim alabilir.Yine de kesin değil tabi geleceği Allah bilir.

27jul2018

ABD’nin Kuzeybatı kıyısı Levhaların kesişme noktasıdır.Juan de Fuca levhası o bölgede bulunur. Şiddetli  deprem üretebilen bölgedir.Keza Alaskada öyle.Bu bölgede oluşabilecek Tsunamiler Hawaiiyi tehdit edebilirler.

26 ocak 1700’de bu bölgede olan Cascadia Depreminde; Akrepte Mars,Kovada Güneş ve Aslandaki Pluto arasında bir T kare vardı.Bilim adamları 50 yıl içinde burada büyük bir deprem olabileceğini söylüyorlar.

15 Şubat 2018 tarihli Güneş tutulması Amerika haritasının 3.evine komşu ve iletişim evine düşüyor.21 Ağustos 2017 tutulmasıyla oluşacak büyük politika değişiklikleri,komşu ülkeler ile ilgili yeni koşullar demek olabilir.Küba ve Venezuelaya bakış açılarını değiştirebilirler.11 Eylül gibi olmasa da kendi topraklarında olabilecek herhangi bir olaydan çevre ülkeleri sorumlu tutabilirler.

Kova hava koşullarıyla da ilgilidir.Büyük doğa olayları,su baskınları ABDde etkisini 2018 kışında gösterebilir.Soğuk hava öne çıkabilir.Aşağıdaki haritada,ABD ve Tutulma haritası birlikte gözüküyor.Özellikle Ayın ve Yükselenin açıları öne çıkıyor.

15feb2018-usaeclipse

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

ABD,bu sene Kasım seçimleriyle yeniden bir başkan seçecek.Yeni başkan yeni politikalar demek olabileceğinden.ABD Güneş tutulmasını da önemli kılıyor.Politik çevrelerin tahmini olan Hillary seçilirse ABD Tarihinin ilk kadın başkanı olacak.Kovadaki Natal Ayın tutulmadan etkilenmesi ABD için ilginç bir deneyim olabilir.

Ancak sağlığındaki düzensizlikler soru işaretleri yaratıyor.Seçilir ve 2 Tutulma sırasında ağırlaşırsa sağlığındaki oynaklık yüzünden görevi bırakmak zorunda kalabilir.Görevi kötü bir şekilde bırakırsa bu ABD’de üzüntüye de yol açabilir. Hillary’nin tam doğum saati bilinmiyor. 26 Ekim 1947’de doğmuş.Tutulma, haritasında pek etkin değil.

Donald Trump 14 Haziran 1946’da doğmuş.Aslanın 29.derecesi yükseliyor. Yükseleninde bir kraliyet yıldızı olan Regulus duruyor.O nedenle yönetme açısından şanslı biri. Tutulma onun yükselenin üstüne düşecek. ABD’nin seçilen son 3 başkanı ya Aslan yada Aslan yükselendir.Obama ve Bill Clinton Aslan,Bush Aslan yükselendir. Yani seçilmesi süpriz olmaz.Seçilirse ABD’de olabilecek değişikliklerden doğrudan kendisi de etkilenecektir.

Aşağıdaki haritada tutulma sırasında aldığı transitler(dıştakiler) görülmektedir.Seçilirse bu dönemde güçlü bir Muhalefetle karşılaşabilir.

trumph-eclipse

DÜNYADAN YANSIMALAR

21 Ağustos 2017 Güneş Tutulmasıyla Kuzey Kore yönetiminin,devletin işleyişi, disiplin konularında;İsrail ve Yunanistanın Askeri konularda değişikliklere gidebileceği öngörülebilir.ABD İsraille önemli bir Askeri anlaşma imzalamıştır.Bu Askeri yardımın emareleri bu tutulma sırasında ortaya çıkabilir.Suriyeye girme gibi girişimleri olursa Dünyada bunun yansımaları olacaktır.

Eski astrologların bazıları Türkiyenin ve Suriyenin başkenti Şam’ın da Aslan etkisinde olduğunu söylerler.O nedenle Doğudaki herhangi bir isyan dalgasına bu dönemde çok dikkat etmek gerekebilir.Planlarını bu zamana göre ayarlayabilirler.Aynı şey Suriye’nin doğusu için de geçerlidir.İsrailin de Suriyeye herhangi bir müdahalesine bu dönemde dikkat etmek gerekir.

21 Ağustos 2017 Güneş tutulmasından sonra oluşacak 6 Eylül tarihinde  bir dolunay var. Türkiye Natal haritasında Dolunayın dakikası dakikasına natal Uranüsümüz üstünde olacağını görüyoruz.

Dolayısıyla uluslararası konuları direkt üstümüze yansıtan bir dolunayla karşılaşabiliriz. Üstelik yanındaki transit Neptün bunun suyla,nehirle denizle ilgili olabileceğine işaret etmektedir.Zaten Natal Uranüsümüz Achernarla kavuşum halindedir.Achernar Eridanus yani Nehir takımyıldızının yıldızıdır.Ayrıca 3.evde Marsın olması yakın komşuları önemli kılıyor.Bu dolunay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 derece Balıktaki Venüs-Merkür kavuşumuna denk gelecektir.

24 Ağustos 2016’da kriz potansiyeli olabilir demiştik Marsın Saturnle Yay Burcunda Dansı yazısında.Tam o gün Fırat Kalkanı Operasyonuyla Suriye’ye girdik.İşte bu Dolunay bu gelişmenin sonuçlarını daha çok ön plana çıkarabilir.

2-3 Kasım 2017 deki Türkiye Transitleri Askeri-Yönetim konularını tekrar gündemimize getirebilir.Altta 3 Kasıma ait transitler vardır.

tr-3kasim

3 Kasım Cuma günü akşam saatleri,şu alışageldiğimiz; Piyasalar etkilenmesin diye Piyasalar kapandıktan sonra uygulanacak planlar için ideal bir zaman gibidir.K.Iraka,Suriyeye ya da başka bir yere yeni bir Operasyon mu düzenlerler yoksa yönetime yine çekidüzen mi verirler yaşayıp göreceğiz.

21 Eylül 2016

Astrotema©Copyright

ophiuchus

 

RED SONJA-ENNIO MORRICONE