24 NİSAN SENDROMU

PLUTON

Her 24 Nisan geldiğinde Türkiyede gündem bir konuya yoğunlaşır ve bütün durum gözden geçirilir.Ermeni Soykırımı meselesi.

Dünyada bütün İmparatorluklar 19.yüzyılda,Milliyetçilik akımıyla kaynamaya başladı biz de bundan nasibimizi aldık.Bu akımın sonucunda Osmanlıda Soykırım tarzındaki olaylar bizim açımızdan Balkanlarda başladı.Balkanlarda Yaklaşık 2 Milyon Türk-Müslüman vatandaşın öldürüldüğü tahmin edilmektedir.-Ama bizim zavallı Türklerin tam sayısını yazan, inceleyen,anan doğru dürüst bir kaynak bulmak zor-İşte Ermeni sorunu da bu başlangıcın sonu gibidir.

Şimdi Osmanlının başına gelen Soykırım belasının bulabildiğimiz belli başlı olaylarını Astrolojik olarak irdeleyelim.Osmanlı da Kafatası Milliyetçiliği olmadığını ve düşmanca bir anlayışın DNA larında olmadığını biliyoruz.Balkanlarda Milliyetçilik akımıyla başımıza gelen Soykırım şeklindeki hadiselerin biri Navarin Katliamıdır. Yunanistanın, Batının ve Rusyanın kışkırtmasıyla,bağımsızlığını kazanmasıyla gelişen süreçte olmuştur.Tarihe bakılırsa Haçlı Seferlerinde insanların,kadın çoluk çocuk demeden öldürüldüğü görülür. Belki de bu anlayışın kalıntısıyla Yunanlılar Türkleri Navarin’de katletmişlerdir.19 Ağustos 1821 de, çoluk çocuk denmeden binlercesi katledilmiştir.Navarin şehri dışındakilerin kaç kişi oldukları ya da onlara ne olduğu konusunda pek bilgi yok.Wikipedia dan alıntı olan bir notta şöyle deniyor.:

”Yunanistan Türkleri kendilerinden sonra çok az iz bıraktılar. Onlar ansızın ve tamamen 1821 yazında yok oldular. Bu yok oluş tüm dünyanın gözlerinden uzak oldu ve arkalarınca ağlanmadı. 20 binden fazla yaşlı, erkek, kadın, çocuk Türk; kendi komşuları Yunanlar tarafından birkaç hafta içinde öldürüldüler. Bu katliam acımasızca ve tereddütsüz hayata geçirildi..”(1)

Aşağıda bu güne ait transitler vardır.Şimdiki Natal haritamıza projeksiyon yapılırsa Natal Ayımızın,yani insanlarımızı temsil eden yıldızın sert açılar altında olduğu görülür.

navarinn katliamıı

Balkanlarda Yunanlıların yaptığı diğer katliam da Tripoliçe’de olmuştur.(2).23 Eylül 1821 de şehrin düşmesiyle,Yunan komutan Teodoros Kolokotronis anılarında 32.000 kişinin katledildiği yazılmış.s.157.

tropliçe

Aşağıdaki haritada 23 Eylülde, yine Natal Ayın sert açılar altında olduğu gözüküyor:

tropliçe katliamı

93 Harbi sonucunda Bulgaristandaki Türkler de katliama uğramıştır:”Plevne Savunması sona erdiğinde Bulgar halkı kasabaya girmiş ve yaralı Türklerin hepsi katledilmiş, kemikleri de gübre fabrikalarına satılmıştır.”(3)

Balkanlardaki ve Kafkaslardaki  kırımları,Anadoluda,Ermenilerin isyanı izlemiştir. Bunun sonucunda Ermenilerin iddia ettiği gibi sadece Ermeniler değil,Türkler de hayatını kaybetmiştir.Biz unutkan millet olduğumuzdan,gidenleri anmadığımızdan sanki sadece Ermeniler hayatını kaybetti gibi bir durum ortaya çıkmıştır. (Yukarda geçen ”arkalarınca ağlanmadı” sözü bu gerçeği göstermiyor mu.)Eski ABD başkanı Ronald Reagan’ın danışmanı Bruce Fein’in raporuna göre 2 Milyon müslüman öldürülmüştür. (5)1.Dünya Savaşına giren Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerin ihanetini düşünerek onları tehcir etme kararı almıştır.Çünkü başka çareleri kalmamıştır.

27 Mayıs 1915 de Tehcir kanunu çıkarılmıştır.Ancak Ermenilerce asıl önem verilen tarih bu değil,24 Nisan 1915 de İçişişleri Bakanı Talat Paşanın aldığı,Ermeni örgütlerinin faaliyetlerine karşı alınacak tedbirlerle ilgili karardır.(4) 20 Nisan 1915 sıralarında Ermenilerin Vanda çıkardığı isyan ve Rus ordusuyla birleşmeleri sonucunda Türklerin katledilmesi bardağı taşıran son damla olmuş,o nedenle bu karar 1.Dünya Savaşına girildiği ve Devletin güvenliği için Ermenilerin Devleti içten vurmalarını engellemek amacıyla alınmıştır.Bu Tarihin Ermeni soykırımının başlangıcı olduğu ileri sürülür..

Bir kısım Ermeni, soykırımı ileri sürerek bir intikam projesi uygulamaya koymuş daha sonra da Osmanlı Devlet adamlarını öldürmüşlerdir.Bu projeyi de Mitolojiyle eşleştirmişlerdir.Mitolojideki intikam tanrıçası olan Nemesis’e atfen bu intikam saldırılarının ismini Nemesis Operasyonu koymuşlardır.(6)

(Astrolojide bir asteroide Nemesis ismi verilmiştir.-128 Nemesis- Asteroit Nemesis Türkiye haritasında yaklaşık 27.derece Aslandadır.3.eve düşer…Navarin olaylarında Transit Güneş-GAD;Tropliçe olaylarında ve 24 Nisan 1915 de Transit Ay-GAD, Plevne’nin düştüğü 10 Aralık 1877 de Uranüs-GAD,Natal Nemesis üstündeymiş.3.ev yakın komşularla, iletişimle ilgilidir.Aslan da yöneticilerle alakalıdır.Transit Nemesis 24 nisan 1915 te de yaklaşık 3 derece Başaktaymış.)

Bu intikam saldırılarında ölenler arasında Talat Paşa,Cemal Paşa,Said Halim Paşa gibi önemli isimler de vardır.

Bu olaylardan sonra,1970 lerde kurulan Asala örgütü de Türkiyeye düşmanca bir tutum içine girmiş ve onlarca Diplomatımızı şehit etmiştir.1985 yılından sonra da Asala terörü durmuştur.

Bütün bu menfi olaylar sonucunda 24 Nisan,Türkiye açısından her yıl,sorun çıkaran bir gün haline geldi..Peki nedir 24 Nisan 1915 tarihinin Astrolojik önemi? Bu sorunun cevabını biraz olsun bulabilmek için bu zamanın haritasına bakalım.

Aşağıdaki Haritada içteki yıldızlar Türkiye Natal haritası,dıştakiler 24 Nisan 1915 transitleridir.Talat Paşanın bu kararı saat tam kaçta aldığını bulamadım.O yüzden 9.25 gibi ortalama bir zaman alındı.

24.nisan

Haritaya ilk bakışta sert açılar hemen göze çarpıyor.Güneş,Mars,Merkür,Türkiye yıldız haritasındaki karşılıklarına zıt açılardalar.Yani bir tür karşı duran enerjiler içeriyorlar. Karşı duran Otorite,Silahlı Güç,Düşünce ve fikirler vs. şeklinde de sıralanabilir.

Transit Güneş her 24 Nisanda Güneşimize zıt açıya geldiğinde,Soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz.Uluslararası platformlarda kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz. Hangi Yahudi Alman öldürmüştür ki,bizi aynı kefeye koyuyorlar anlamak güç.Aslında bu durumun öteki ülkelerin zerre kadar umurunda olmadığı ve bunu Türkiyeye karşı siyasi koz olarak kullanmak için yaptıklarını da düşünmek zor değil.

11.ev Ülke Parlamentolarını,Kongreleri,Meclisleri,yabancı ülkelerle olan anlaşmaları vs gösterir.O nedenle Transit Güneş 11.evimize her girdiğinde;hangi ülke meclisi soykırım tasarısını kabul etmiş,Amerika başkanı soykırım demiş mi dememiş mi. Hangi  işe  kalkışırsak ”Başkan soykırım kelimesini kullanır ha” tehdidini almışız vs. gibi 11.ev konuları karşımıza dikilir.Toprak talepleri gizliden gizliye gündeme getirilir.

24 Nisan 1915 gününe ait,12.evde kavuşan Transit Saturn ve Plutonun,bizim Natal Ayımızın üstüne düşmesi de önemli.12.ev her türlü Yeraltı faaliyeti,Terör,Casuslukla vs. ilgilidir. Nemesis operasyonu ve Asala terörünü de bu açıyla bağlantılamak sanırım yanlış olmaz.20 Nisan 1915 civarında Rus ordusuyla birlikte hareket eden Ermeni çetelerinin Van’da Türkleri katletmesi ve daha sonra gelişen savaş koşullarında birçok Türk ve Ermeninin ölmesi,bu talihsiz transitleri gösterir gibidir..

Peki Astroloji geçmişte olmuş bu talihsiz olaylara ve kutuplaşmaya karşı bize gelecekte nasıl yardımcı olabilir? Bu durumda sanırım Balıktaki Jüpiter rol oynayabilir.24 Nisandaki 18.derece Balıktaki Jüpiter bizim MC mizle kavuşumdadır.Karşılıklı Egoların eritilmesiyle,Toprak taleplerinden vazgeçmeleriyle,bu konuda Yöneticiler önemli rol oynayabilirler.Nitekim Abdullah Gül ve Sarkisyan birlikte Futbol maçı izleyerek bu konumda önemli adımlar atmışlardı.Bu yönde yeni adımlar atılırsa bu kin ve düşmanlığın, anlaşmazlığın önemli ölçüde giderileceği düşünülebilir.Buna,hassas bir konuda barışmak isteyen iki millete ön ayak olmak diyebiliriz.Abdullah Gül ,Akrep ; Sarkisyan Yengeç burcudur.Yani ilerde uyumlu burçlardaki yöneticilerin bir araya gelmesiyle belki sorunlar önemli ölçüde aşılabilir.

Dilleri ve Dinleri dışında pek farkları olmayan,ortak kültüre sahip 2 milletin arasına girmiş kinin ve nefretin bir an önce bitmesi,2 milletin geçmişte olduğu gibi yine Dünyada dostça ve kardeşçe yaşaması dileğiyle….

15 Nisan 2015

FFgT

Kaynakça:

1 – http://tr.wikipedia.org/wiki/Navarin_Katliamı
2 – http://tr.wikipedia.org/wiki/Tripoliçe_katliamı
3 – http://tr.wikipedia.org/wiki/93_Harbi
4 – http://tr.wikisource.org/wiki/Tal%C3%A2t_Pa%C5%9Fa%27n%C4%B1n_Ba%C5%9Fkomutanl%C4%B1%C4%9Fa_yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1,_Ermeni_%C3%B6rg%C3%BCtlerinin_faaliyetlerine_kar%C5%9F%C4%B1_al%C4%B1nacak_tedbirlerle_ilgili_belge_-_24_Nisan_1915
5 – http://www.turkishnews.com/tr/content/2009/06/23/beyaz-saray-ermeniler-2-milyon-osmanliyi-oldurdu/
6 – http://tr.wikipedia.org/wiki/Nemesis_Operasyonu

 

Fable Soundtrack – Russel Shaw

Reklamlar