MARS’IN SATURNLE YAY BURCUNDA DANSI

sagittarius

Mars,Saturnün bulunduğu Yay burcuna 6 mart 2016 da giriş yapacak.Bu burçtaki Retro hareketi yüzünden uzun süre Yay burcunda kalacak.Bir süre Akrepte kaldıktan sonra tekrar Yaya dönecek ve 27 Eylül 2016 da Yay burcundan ayrılacaktır.Retro hareketi yüzünden Saturnle 2 kere kavuşum yapacaktır.Yay’daki Transit Saturn ve Mars,17 nisan 2016 civarı 6-7 derece açı farkıyla kavuşum konumunda olacaklar.24 Ağustos 2016 da ise tam olarak kavuşum yapacaklardır.Bu zamanlarda Uzun yollar,uzun yolculuklar aksayabilir,uluslararası ticaret aksayabilir engellenebilir,ayrıca bu kavuşum Dünya da kriz potansiyelini de artırabilir.

Bu 2 yıldız Türkiye yıldız haritasında 6.evde transit yapacaklardır.6.ev genel olarak hizmet verilen yerleri, çalışanları,polisleri ve orduyu temsil eder.Bu 2 yıldızın 6.eve transit yapması bu konularda sorunların öne çıkması olarak alınabilir.Nitekim Saturn 6.ev sınırındayken eski F-4 uçaklarının bir daha kullanılmamasına ilşkin kararlar alındığını biliyoruz.İlerde bunun gibi yeni uygulamaların,düzenlemelerin gündeme gelmesi beklenebilir.

4.ev toprağı,6.ev yiyecek sektörünü temsil ettiğinden,Yaydaki transit Saturn’ün 6.,transit Jupiterin Başakta 4. evden yapacağı açılar Tarım-Nakliyat-Satış sorunlarını gündeme getirebilir.Bu sorun olumsuz değil tam tersine Tarımdaki bolluk sebebiyle de ortaya çıkabilir.

Başak-Yay eksenindeki bu açı,Global olarak tüm Dünyada tarım ürünlerinin uluslararası ticaretini-Gemi-Uçak ulaşımı gibi-aksatabilir.

Daha önceki yazımda kısaca geçtiğim gibi Türkiye yıldız haritasının 10.ev kapısına yakın,9 Mart 2016 da Balık burcunun 19. derecesi civarında bir Güneş tutulması olacaktır.10 ev ülkenin yönetimiyle ilgilidir. Yönetmeyi ve Yönetenleri ilgilendirir.Bu tutulmada, tutulma yöneticisi düşük olduğu Başakta,tutulmaya tam zıt açıya yakın bir nokta da konumlanacaktır.Bu konum Türkiye haritasında Yönetim-Muhalefet aksına düşüyor.

Medyada,Başkanlık sistemine mi geçtik yoksa eski usulle mi devam ediyoruz tartışmalarından da anlaşılacağı gibi Türkiye de yönetim denince tek bir kişiyi incelememiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,26 Şubat 1954 doğumlu bir Balık burcu..

19 Nisan 2016 civarındaki transitler Cumhurbaşkanın haritasında etkili olabilirler. Haritasındaki bu tam açılar ile Cumhurbaşkanın aktif bir dönem yaşayabileceğini dolayısıyla bu durumun Türkiye’ye de yansıyabileceğini düşünebiliriz.Bu transit etkileri kişisel olduğu gibi ülke sorunlarıyla da ilgili olabilir.Aşağıdaki haritada önemli transitler görülebilir.Dış konumdaki yıldızlar Transitleri göstermektedir.

RTE.HOROSCOPE2

Bu dönemde,İç ya da dış baskılar sonucunda yönetimde güçlük çekebilir ya da üstüne alacağı sorumluluklar yüzünden stresli kararlar vermek zorunda bırakılabilir..

Türkiyenin önünde Güneydoğu,Suriye,Kıbrıs gibi sorunlar var.Bir de Musul harekatından bahsedildiğini duyuyoruz.Bir türlü bitmeyen Güneydoğu ve Kıbrıs sorunları ilerde de başımızı ağrıtacağa benziyor.

Musul 100 sene önce bizim bir ilimizdi.Ama elimizde tutamadık.Musulu almazsanız Diyarbakırı verirsiniz denir medyada.Musulu almaya kalkarsak,bütün Arap devletlerinin üstümüze gelebileceğini tahmin etmek zor değil..Iraktaki otonom Kürt bölgesi,Musulu ilhak etmeye kalkarsa da oradaki işler iyice sarpa sarıp,bizi de içine çekebilir..

musul

Yukarıdaki Türkiye ACG haritasında,Türkiye’nin Pluton AC hattının Musul üzerinden geçtiği görülüyor.O hattın geçtiği güney bölgemiz yıllardır terör saldırılarına maruz kalıyor.Bu bölge yıllardır en çok acı çektiğimiz bölge.Burada adeta,isyanı bastırma, sindirme gibi bir güç savaşı veriyoruz.Ancak garip bir şekilde Transit Pluton Natal Plutona zıt açı yapmaya başladığında buradaki terör olayları durulmaya başladı.Yerine Suriye gibi başka sorunlar çıktı.

Suriye sorunu kanayan bir yara gibi yıllardır sürüyor. Suriye devlet başkanı Esad,11 Eylül 1965 doğumlu bir Başak burcu.Saturn-Mars transitinden o da etkilenebilir.29 Ekim 2015 deki Başak burcundaki gezegen konumları,Suriye sorunun başka bir safhaya atlayacağının göstergesi olabilir..

İyi ya da kötü,19 Nisan 2016 civarında Suriye sorununun Esad açısından sonuçlanacağına şahit olabiliriz.Umarım Doğu Akdeniz bölgesi fazla ısınmaz,bir an önce insanca bir çözüm bulunur ve bütün insanlar evine döner.Türkiye de huzura kavuşur.
Aşağıda Balık-Başak ekseninde yıldızları bulunan,Tıp eğitimi almış Esad’ın 19 Nisan 2016 transitlerini görebilirsiniz.

beşar.esad

Amerika’nın haritasında transit Saturn-Mars,yükselen üstünde olacaklar.11 Aralık 1943 doğumlu Yay burcundan olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e de, eğer görevde kalırsa epey iş düşebilir.Japonya haritasında,24 Ağustos 2016 da,7.ev kapısında transit Saturn-Mars kavuşacaktır.Bu dönemde Ordularını yeniden yapılandırmak için uygun şartlar oluşabilir ya da Uluslararası anlaşmalar ihlal edilirse, düşmanca oluşacak şartlar  Orduda tansiyonu yükseltebilir..

19 Nisan 2016 civarında,8 Aralık 1991 de kurulan ve Rusya için önem taşıyan,Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yeniden yapılanması ya da dağılması söz konusu olabilir.

BADT

Ortadoğuda ise,İran-Suudi Arabistan geriliminin artmasına dair işaretler  görülmektedir.  -Özellikle Yemende-İrana Nükleer özgürlük verilirse bu özgürlük tüm bölgeye yayılabilir. Arap yarım adası Yay etkisindedir. İrandaki Natanz Nükleer tesislerinin bulunduğu İsfahan şehrinin de-şimdi eyalet- Yay etkisinde olduğunu söyler Al Biruni.-Burası ABD’nin dolayısıyla NATO’nun gözünün üstünde olduğu yerdir ve Türkiye’nin Mars IC hattına yakındır.-Yay etkisindeki İspanya da 7 Nükleer santrale sahiptir.

Saturn ve Marsın 9. derece Yaydaki Antares’in üstünde kavuştuğu 24 Ağustos 2016 tarihleri civarında Nükleer tesisler gündeme oturabilir.23 Ağustosta, Güneş Regulusu ziyaret ettikten sonra,25 Ağustosta da Ay Aldebaranla kavuşacaktır.Antares-Aldebaran Nükleer eksen olarak anılır.Bu konuda etkili oldukları düşünülür.Bu 2 yıldızdan Aldebaran,10.00 derece ile ikizlerde, Antares 9.58 derece ile Yay burcundadırlar.

Türkiye’yi de etkileyen Çernobil kazasında Saturn,Antarese kavuşuma yakındı.O nedenle bugünlerde yine büyük kazalara,yangınlara şahit olabiliriz.Bu yerlerin güvenliğinin tekrar gözden geçirilmesinde yarar olabilir.-Özellikle İspanyada- Eğer Ukrayna Krizi o güne kadar çözülmezse, Ukrayna’daki Nükleer Santrallerin güvenliği için ek önlemler alınabilir.(7 Ekim 2014 de  Rusyanın Astrolojisi Haritası Üzerine yazımda yazdığım :”20 Mart 2015 tarihli Güneş Tutulması büyük çapta bir kazayı haber verir gibidir.Kursk kazası gibi bir olay meydana gelebilir.Kuzey Buz Denizine kıyısı olan ülkeler ve Kuzey Avrupadaki ülkeler bundan büyük oranda etkilenebilirler..” demiştim.Fransa Alplerine çakılan yolcu uçağı bir Alman yolcu uçağıydı.)

7-9 Temmuz 2016 ve 1-3 Eylül 2016 da Nükleer ve kimyasal kirlilik açısından Dünyada risk olabilir.

Ptolemye göre,Kilikya ve Pamfilya,Balık etkisindedir.Burası Antalyadan iskenderuna kadar ki bir alana tekabül eder.Türkiyede ilk kez kurulacak Nükleer Santral olan Akkuyu Nükleer santrali de bu sınırlar içinde yer alır.

Doğalgaz bulunmasından dolayı,Türkiye açısından Kıbrıs farklı bir şekilde öne çıktı.
Aşağıda KKTC’nin yıldız haritası vardır. Harita,15 Kasım 1983 sabah saat 9.00 da meclisin bağımsızlık bildirgesini ilan ettiği saate göre çıkarıldı.(1)Bu haritada Yükselen 11 derece Yaydır.Güneş 22 derece Akrep burcundadır.

KKTC

KKTC.HOROSCOPE

Kıbrıs Rum Kesimi

gkrk

KKTC haritasında.12.evdeki Güneş,devletin izole durumunu açıklayabilir.9.evin,yani uluslararası ilişkiler, ticaret vs. evinin yöneticisi Güneş 12.evdedir.Yani bir tür hapsedilme,bloke durumuyla karşı karşıyadır. Yabancı devletlerle,ben de bir devletim diyerek kontak kuramamaktadır.Uluslararası ticareti,Uçak trafiği,Gemi trafiği vs.siyasi ambargo altındadır.Tanınmadığından dolayı Büyükelçilik-Türkiyeden başka- yoktur. Yükselene yakın Yaydaki Uranüs,uzak ülkelere rağmen bir kuruluşu gösterir gibidir,bu nedenle hala tanınmamaktadır.Güneşin üstündeki Unukalhai de devletin bu konuda epey kavga verdiğini gösterebilir. Yine de yükselene yakın Jüpiter gelecekte daha güzel bir ülke vaat ediyor. Dünya her zaman aynı kalmayacak kuşkusuz.

kktc.19nisan2

Yukardaki KKTC haritasında 19 Nisan 2016 tarihine ait transitler vardır.Yükselen üstündeki ve Natal Jüpiter ve Uranüsle kavuşum yapan,Transit Saturn ve Mars’ın orta noktası KKTC yükselen derecesine yakın düşüyor.Transit Neptün’ün 3.evden yükselene sert açı yapması,yakın komşulardan kaynaklanan,gaz ya da suyla,yağmurla ilgili bir problemi açıklayabilir.Bu süregelen doğalgaz,su,deniz ile ilgili bir sorun olabileceğı gibi Kıbrısa Türkiyeden taşınan su ile ilgili de olabilir.

Natal haritalarda,Türkiye’nin Güneşi 5.derece Akrepte,Yunanistan’ın Güneşi 0.derece Aslandadır.Aynı şekilde KKTC’nin Güneşi 22.derece Akrepte.Rum kesiminin Güneşi 23.derece Aslandadır.Türk-Yunan uyuşmazlıklarının astrolojik belirtileri gibidir bu konumlar.Çünkü Aslan ve Akrep birbirlerine kare burçlardır.Bu anlaşamayacakları anlamına gelmez,ancak sabit özellikleri yüzünden dediklerinde diretmeleri sorun oluşturabilir.

Yunanistan S-300 füzelerini Kıbrısa yerleştirmeye çalışmış,Türkiye vururuz deyince,Girite konuşlandırmıştı. Girit,Ege adaları ve Batı Trakya üstünde Türkiye’nin 9.derece Başaktaki Kuzey Aydüğüm IC hattı vardır.Bu nokta üstünde, Saturn ve Neptün’ün açı yaptığı,1 Eylül 2016 da Güneş tutulması olacaktır.16 Eylül 2016 da Yunanistan’ın tepe noktası da Ay tutulmasıyla tetiklenecektir. Komşu 2 ülkenin 6 ay arayla tepe noktalarının tetiklenmesi ister istemez bölgesel etkileri de düşündürüyor.

Türkiye, HQ-9.FD-2000 Çin füzelerini satın alırsa bunların konuşlandırılacağı yer de önemli olacak.2 ülkenin de 6.evinde Yay burcu olduğundan karşılıklı uygulamalarda, Askeri stratejilerde değişiklik olabilir.

25 Mart 2015

MARS (2)

Kaynakça:
1- http://cm.gov.nc.tr/Bilgi/bildirge.pdf

LAIR SOUNDTRACK- JOHN DEBNEY

Reklamlar