VEGA YILDIZI

wega1

Vega sabit yıldızı ;şu an 15 derece Oğlakta,Ptolemye göre Merkür-Venüs kalitesinde,Çalgı Takımyıldızının sabit yıldızıdır.Sihirli bir yıldız olduğu;sanat,müzik yeteneği ve politikada başarı verdiği düşünülür.Vega’nın Ay ve Neptün kavuşumlarında Okült,Mistik eğilimler verdiğini söyler Ebertin.

Babylonda Vega’ya: Dilgan ‘The Messenger of Light’ ışık elçisi-habercisi gibi bir anlam yükledikleri söylenir,Capella vs.ile birlikte.(1) Vega’nın arapça Vaki(olan, düşen, konan, koruyan vb.anlamları var) kelimesinden geldiği,al nasr al waqi,düşen-çullanan Kartal ya da Akbaba anlamında arapçadan latinceye geçtiği düşünüldüğünü önceki yazımda anlatmıştım.

MÖ.12.000 yıllarında Kutup yıldızı olan Vega,o zaman,23.derece İkizler burcu civarlarındaymış. Vega,Dünyadan 25 ışık yılı uzaklıktadır ve Solar Apex,yani Güneş sisteminin Samanyolu galaksisindeki gidiş yönü Vega y‎ıld‎ız‎ına doğrudur.Vega’nın Takımyıldızı Lyra(Çalgı) arkasında Akbaba olan Lir çalgısıyla temsil edilir.Mitlojide Lir çalan Orpheus’un ”Kendini bil”sözünü dile getirdiği söylenir.Vega gökyüzünün 5.parlak yıldızı olup pek şöhretli bir yıldız değildir.

Vega yıldızının 5 rakamıyla uyumlu olması ilginçtir.Vega gökyüzünün 5.en parlak yıldızıdır.Vega’nın Behenian sembolü 5 yuvarlaktan oluşur.Nuh suresi 23.Ayette sayılan 5 Putun beşincisinin ismi Nesr’dir. Bazı tabirlere göre;Said Nursi, Vegayı, Güneşlerin Güneşi olarak adlandırmış ve yıldızın bir gününü 50 bin sene olarak hesaplamış.

Vega,15 Behenian sabit yıldızdan biridir ve Behenian sembolünde 4 yuvarlağın ortasında bir büyük yuvarlak olmak üzere 5 yuvarlak ve onları birbirine bağlayan çizgilerden oluşur.(2)

vega fixed star

Sözlükte,Vega kelimesi ile ilgili Nesr kelimesinin anlamlarından bazıları:

1- Hamele-i Arş’tan olan bir melek.
2- Akbaba,Kartal.
3- Nuh kavminin putlarından birisinin ismi.

Nuh suresi 23.Ayette Nesr kelimesi şöyle geçer:“İnsanlara: ‘Sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus,Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin’ dediler.”

Amerika kaynaklı bir Tanrı olan Tezcatlipoca,bazı kitaplarda,Aztek tanrılarından Büyükayı Takımyıldızının ve karanlık gökyüzünün tanrısı olarak anılır.Meksika efsanelerine göre tanrı Tezcatlipoca,Tezpi ye görev verir.(Tezpi Nuh peygamber gibidir.)Gemisinden önce bir Akbaba gönderir ve geri dönmez.(3)

Akbaba,Tevratta Hz.Nuh’un gemiden gönderdiği Kuzgunu andırır.Hz.Nuh Kuzgun dönmeyince ardından Güvercini gönderir.

Yaratılış Bölüm 8:

* 6-Kırk gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı.
* 7-Kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi,uçup durdu.
* 8-Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi.

Tufanla ilgili,Kuranda Kamer suresinde de göklerin kapısını açtık ifadesi vardır:

* 10 – Bunun üzerine Rabbine: “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diyerek yalvardı.
* 11 – Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

Çinliler bütün Yıldızları 28 konak şeklinde incelemişler,önce 4 grup altında toplamışlar ve herbirine 7 konak tayin etmişler.Çinlilerin 4 büyük takımyıldızından biri de Tortoisedir.(Siyah Kaplumbağa ve Kara Savaşçı) Yay takımyıldızının ortalarından başlar;Çalgı takımyıldızı ve Kova takımyıldızını kapsar,Pegasus takımyıldızıyla biter.Siyah Kaplumbağa ve Yılanla temsil edilir.

“*Tortoise (Black Warrior) = North, Winter, Black, Water
*White Tiger (Kirin) = West, Fall, White, Metal
*Red Bird (Phoenix) = South, Summer, Red, Fire
*Dragon = East, Spring, Blue/Green, Wood.”(4)

Yukarıdaki tanımlamada Tortoise’ın Tezcatlipoca gibi Kuzey ve Su ile anılması ilginç bir benzerliktir.Meksika efsanesinde Tezcatlipoca’nın sulara geri çekilme emri verdiğinden bahsedilir.

Çinlilerin bu 4 Takımyıldızı sayısı gibi İbrahimi dinlerde de 4 Büyük Melek vardır. Güneybalığı Takımyıldızındaki(Piscis Austrinus) Güney gözlemcisi Fomalhaut,Çin Takımyıldızlarından Kara Savaşçı takımyıldızı içindedir ve Astrolojik olarak Fomalhaut, vahiy getiren melek Cebrail ile ilişkilendirilmiştir.Bu bilginin Dini,Astrolojik sağlamlığını bilmiyorum,ancak vahiy getirenle Babylonda Vega’nın; Dilgan ‘The Messenger of Light’ ışık elçisi-habercisi anlamlarının yakın olması dikkat çekicidir.

Hint Astronomisi’nde Vega ,Yaratılış Tanrısı Brahma’ya denk gelmiş. Abhijit’de; Muzaffer, Yenilmez biri olarak tanımlanmış.(5) Brahma,mitolojiye göre 4 yüzlü ve 4 kolludur. Akbabaya benzer bir kuşun üstünde seyahat eder.

Meleklerle ilgili olarak(Burada Kartaldan maksat Nesr olabilir.),Hz.İbn Arabi,Arşı taşıyan 4 melek olduğunu,İbn Meserre’nin görüşüne benzer bir görüş aktararak şöyle denildiğini söyler:“Bu meleklerin ilki İnsan,ikincisi Aslan,üçüncüsü Kartal,dördüncüsü Boğa suretindedir.Boğa,Samiri’nin görüp de Musa’nın ilahı sandığı şeydir.Bu nedenle kavmi için bir buzağı yapmış ve şöyle demiştir:’İşte bu sizin ve Musa’nın ilahıdır.’ (F.M.C.1-S.433) Hezekiel’de de tasvirler aynıdır..“Dünya öküzle balık üstündedir,” şeklindeki hadis de-burçlar olabileceği gibi-Meleklerden kinaye olabilir.

animalsstars

Yukardaki resimde de görüldüğü gibi,Çinlilerin 4 ana takımyıldızından birinin ismi ve sembolü Siyah Kaplumbağadır ve üstünde Yılan vardır.Vega sabit yıldızı 28 tane olan Çin konakları içinde,Siyah Kaplumbağa sınırlarındaki 9.durak Niu-Ox(Öküz) Ay durağı içinde bulunur.(6) Bu durum,Vega’nın,Kaplumbağa kabuğundan yapılan Lir çalgısı sembolüyle ve Lyra Takımyıldızının Kaplumbağa Takımyıldızı olarak anılmasıyla da benzerlik gösterir.

Mitolojide Orpheus’un Kaplumbağa’dan yapılan 7 telli Liriyle (7) büyüleyerek vahşi hayvanları evcilleştirmesini;Zodiac olarak alırsak,7 teli de 7 gezegen,o zaman “Kendini bil” kelimesini daha iyi anlamış oluruz.Alttaki resimde kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye geri getirilen Orpheus’a ait Mozaiği görüyorsunuz.

orpheus- -mozaiği

Mitolojide Orpheus, din adamı gibidir.Bu doğrultuda güzel sesiyle anılan Hz.Davud’un Kuranda geçen özelliğine dikkat edin:

Enbiya Suresi:

* 78-Dâvûd ile Süleymân’ı da (an); hani onlar, toplumun davarının yayıldığı bir ekin hakkında hükmediyorlardı,biz de onların hükümlerine tanık idik.
* 79-O hükmü Süleymân’a bellettik.Onların hepsine de hükümdarlık ve bilgi verdik. Dâvûd’a dağları ve kuşları boyun eğdirdik,onunla beraber tesbih ediyorlardı.Biz (bunları) yaparız.
* 80-Biz ona sizin için, sizin muharebenizin şiddetinden korumak için giyecek (zırh) sanatını öğrettik. Şimdi siz (bundan dolayı) şükredenler misiniz?

Eski Mısırda Vega’nın Adalet Tanrıçası Maat’la ilgili olduğu söylenir.Vega’nın devamlı Kutupta durması bir bakıma Dünyada düzen,adalet demektir.Akbaba eski Mısırda,sıklıkla arkasında bir Kobra resmiyle temsil edilir.Koruyucu Tanrıça Nekhbetin başında da Akbaba vardır.Eski Mısırda Mısırın koruyucusu olarak kabul edilen 2 Kadın Tanrıçadan diğerinin ismi de Wadjettir ve Kobra yılanıyla temsil edilir.Aşağıdaki figür Tam olarak Nekhbete mi ait bilemiyorum ancak bu Tanrıçanın tepesinde 7 tane Kobra duruyor.Bu bana Siyah Kaplumbağa Takımyıldızındaki 7 Konağı çağrıştırdı.

Model_-_Queen_with_Vulture

Yusuf Suresi 41.ayette:“Ey mahpus arkadaşlarım! Biriniz efendinize şarap sunacak,diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecektir.Sorduğunuz iş işte böylece kesinleşmiştir.” denir.Akbaba et yiyici bir kuştur.Hz.Yusuf’un burada Nekhbeth ve İsise atıf yaptığı da düşünülebilir,çünkü Yusuf Suresi 39.ayette,eski Mısırda,hapistekilere tek Tanrıya inanmaları için önce bir öğüt verir.Onlar ise Tanrıçalardır.

Hiyerogliflerde iki İnek boynuzu arasında Güneş diski bulunan Akbaba şeklinde bir başlık giymiş kadın olarak gösterilen Tanrıça İsis de Mitolojide Osirisin karısıdır.İsis’in başlığındaki Güneş diski de Vega ve Galaktik Merkezle alakalı olabilir.Sonuçta Galaktik Merkez etrafında dönüyoruz.Onun hakimiyeti ve koruması altındayız bir bakıma.

isis-relief

İsis,bir büyücüdür ve tıpkı Vega gibi Magic-Sihirli sıfata sahiptir.Ancak Siriusla ilgili olarak görülmüştür.Tüm sulara hükmettiği söylenen İsis bu özelliğiyle Tezcatlipocayı andırır.Sümerce ve Akadca yazılan SAG.BA tabletindeki tanım ve Hayyam’ın Rubaisi de anlamlıdır burada:

* Büyü, Ant,Aşılmayan Ant dairesi,
* Tanrıların aşılmayan Ant dairesi,
* Göğün ve yerin değiştirilmeyen Ant dairesi,
* Tanrı tektir,ve değiştirilmez,
* Tanrı ve insan,birbirinden ayrılmazlar.

Hayyam:

* Tepemizde dönüp duran gökler
* Büyücünün fanusu gibidirler:
* Güneş bu fanus içinde lamba,
* Biz de gelip geçen görüntüler.

Nekbet ve bazı Akbaba figürlerinde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Şen Halkası da görünür.Şen Halkası ebedi korumayı,muhafazayı temsil eder..(Bu yazıyı yazarken,acaba Vega,Güneş sistemini de koruyor mudur diye de aklımdan geçti.Kimbilir belki Estaban’ın Altın Akbabası gibi Güneşle değişik bağlantıları da vardır Vega’nın.)

vulture1

Vega Sembolizmi ile ilgili olarak alttaki resimleri incelersek;Hint Mitolojisi’nde Dünya’nın Kaplumbağa üstünde durduğu,en üstte Kobra’nın olduğu gözüküyor.İnka Kozmolojisinde, Güneş etrafında 4 tane Akbaba’nın olduğu resmedilmiş aşağıdaki resimde.Solda da bahsettiğim eski Mısırdaki Akbaba ve Kobra. (12) (Bkz:Ek Bilgi)

mısr-hint-inca

Vega’yı incelerken bir benzerliği daha yakaladım.Vega’nın Behenian Sembolü aynı İnka kozmolojisini andırıyor.Ortada bir Güneş ve etrafında dönen 4 Akbaba.Alttaki resimde görülebilir.Hint Mitolojisi’inde de Kaplumbağa üstünde 4 fil var.Belki bütün bu İdeogramlar tek bir şeyi anlatıyor: ‘Vahdeti Vücut.’

vega-inca cosmo

Zerdüştlük’te ölmüş insanlar Dakhma da denilen Sessizlik Kulelerine götürülür ve cesetler kuşlara yem edilirmiş.Tabi bu kuşların başında da Akbaba gelir.Aşağıdaki resim bu Sessizlik Kuleleri’nin planıdır ve Vega Behenian sembolü andırır.(8)

Web

Göbeklitepe’nin 12 bin yıl önce inşaa edildiği belirtilir.14 binyıl önce Vega,yani Akbaba Kutup yıldızıydı.Akbaba motifinin orada da olduğu alttaki resimde görülebilir.(D tapınağındaki dikili taşlardan biri olan 43.numaralı sütun).Akbaba ve kanadının üstündeki Küre;Vega-Güneş-Dünya’dan kinaye olabilir.Oradaki diğer tasvirler,o zamanki insanların kendilerine göre tasvir ettikleri Takımyıldızlar da olabilir.

göbklitepe akbaba

Sidharth ve bazıları,bu kuş kabartmasının Kuğu,yani Cygunus Takımyıldızı olabileceğini söylüyorlar. Belki o zamanın insanları,3 Kuş sembollü Takımyıldızı(Lyra-Akbaba,Aquila-Kartal,Cygnus-Kuğu) tek bir Takımyıldız olarak görüyorlardı.Akbaba’nın üstünde de zaten 3 sepet gibi birşey var.

Göbeklitepe’deki 43.Sütundaki Akbaba’nın üstündeki,bu 3 sepet gibi sembol-3 Kuş sembollü Takımyıldızla birlikte-Hz.Yusuf’un Tevrat’ta geçen ayetlerini hatırlattı bana.O tepedeki 3 sepet,Tevratta geçen 3 ekmek sepetinin sembolleşmiş hali olabilir:

Tevrat Yaratılış 40:

* 16-Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusuf’a, “Ben de bir düş gördüm” dedi, “Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı.
* 17-En üstteki sepette firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı.Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.”
* 18-Yusuf, “Bu şu anlama gelir” dedi, “Üç sepet üç gün demektir.”
* 19-Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak.Kuşlar etini yiyecekler.

Taş sütunda Akbaba’nın altındaki Akrep kabartması da,Akrep Takımyıldızını andırıyor.3 Kuş sembollü Takımyıldız(Lyra-Aquila-Cygnus) ve en parlak yıldızları; Vega,Altair,Deneb (Yaz Üçgeni) aşağıdaki haritada görülebilir:

göbeklitepe d-43

Samanyolu

Sidharth,Nevali Çori’de bulunan,İki insan arasındaki Kaplumbağa gibi olan sembolün, İkizler Vernal Ekinoksu olabileceğini söylüyor.İkizler Ekinoksu 6000li yıllarda olmuştu.(9) Milattan 12.000 yıl önce Vega İkizler burcundaydı.Eğer bu, öylesine bir kalıntı değilse o Kaplumbağa Vega’yı da gösterebilir.

Nevali Cori.gemini

Göbeklitepe’deki,Ortadaki sütunlardan 31 numaralı taş sütunda İnek kafası kabartması da vardır.Bu,Öküzün boynuzunda duran Dünyadan kinaye olabilir.Hz.İbni Arabi;Allah,insanı Terazi biçiminde yarattı der.Göbeklitepe’deki,İnsan olarak yorumlanan taşların T biçiminde olması bunun anlamlandırılması olabilir.Aşağıdaki Video’da Arkeolog Klaus Schmidt “Tüm bu Hikayenin merkez noktası T biçimindeki dikili taşlar.” (16.40 dk.) diyor,yani Hz.İbn Arabi’nin Terazi tanımlamasına uyarlarsak “İnsan”.Astrolojiye de yer veren, Göbeklitepe ile ilgili aşağıdaki Video’yu izlemenizi tavsiye ederim:

Anunnaki,Sümerde Tanrılara verilen isimdir.Kral soyundan gelenler şeklinde ifade edilir.Bazı kaynaklarda da Gökten yeryüzüne gelenler şeklindedir.Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi,Göbeklitepede de görülen,Sepet şeklinde ellerinde birşey taşırlar.Zecharia Sitchin bunlara benzer bir figürde onların,-Bakraç gibi- ‘Hayat Suyunu’ taşıdıklarını söyler. (12.Gezegen.S.180)

Göbeklitepe vee sümerler

Alttaki Kudurru taşında okuyla Ninurtaya benzeyen Babil Kralının üstündeki,3 Tapınak gibi çizimin birinin üstünde Kaplumbağa hemen dikkatinizi çeker.Onun üstünde bir Yıldız durur.Diğer 2 Tapınak gibi çizimin üstünde,başlık gibi bir şey vardır.Birinin üstünde Ay,Diğerinin üstünde Güneş sembolü vardır.

kudurru

Lyra,Kaplumbağa Takımyıldızı olarak da anılır.Oradaki Kaplumbağa ve Yıldız,Lyra Takımyıldızını ve Vega’yı işaret edebilir.Kaplumbağanın sağında bir savaş topuzu ve yürüyen bir kuş duruyor. Muhtemelen o bir Kartal.Topuzun eğikliği de bana Dünyanın eksen eğikliğini anımsattı.Üçlü Tapınağın en solunda da bir Yılan gözüküyor.Tıpkı Mısırdaki Akbaba-Yılan ikilisi gibi bir şeyin sağını ve solunu tutmuşlar.

Alttaki resimde,aynı dikili taşın üstünde,Yıldızların tepesinde de bir büyük Yılan (Ejderha) var.Onun altında da bir Akrep.

kudurru2

Altta,diğer bir taşta Kaplumbağanın sağında bir çift Spiral var.Yani iki Yay gibi.”.. Son´dan önce dünya bir çok defa tufanlarla karşılaşacaktır…Spiral hareketler,yeryüzünü stabil ve normal tutabilecek güçtedirler ama bu değişecek ve yeryüzü sonsuza kadar aynı eğimde kalmayacaktır.” (Ek:Nostradamus,oğlu Sezara Mektup.)

kudurru3

kudurru4

Enki,Sümerde önemli Tanrılardan biridir.Su Tanrısı olarak geçer.Büyülerle ilgili bulunmuştur.Enki belki de Zodyakla en alakalı Tanrıdır.Balık ve Keçilerle resmedilmiştir.(10)Kendisini Sucu,yani Kova burcu(Lord of water) kabul edersek,çevresinde çizilen Balıkları Balık burcu,Keçiyi de Oğlak burcu kabul edebiliriz.Bu üç burç,son 3 burçtur ve Tortoise Takımyıldızını(Siyah Kaplumbağa ve Kara Savaşçı)kapsar.Alttaki bir Sümer mühründe Enki’nin de içinde olduğu bir durum resmedilmiştir.

http://earthstation1.simplenet.com

Yukardaki resimde,Arapların deyimiyle,çullanan bir Akbaba ya da Kartal var.Enki,Burç(Kale burcu) gibi bir yere çıkıyor.İki duvar arasında,Güneşle alakalı,yarısı gözüken Utu var.Üstte solda Inanna var.En solda bir Aslan ve elinde okuyla Ninurta duruyor.En sağda yine bir Aslan ve onun solunda Isimud duruyor.

Burada Enki bize Astrolojik bir olayı anlatır gibidir.Kendisinden hem Su çıkmakta hem de bu Su içinde Balıklar akış yönünün tersine yüzmekteler.Altta Keçiyi andıran bir hayvan vardır(Boğa da olabilir)

Tevrat Yaratılış
* 7:11 ”Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın 2.ayının 17. günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı,göklerin kapakları açıldı.” (Bugünkü Takvimle,Şubatın 17.günü Güneş Kovada.)
* 8:4 ”Gemi 7.ayın 17.günü Ararat dağlarına oturdu.” (Temmuzun 17.günü Güneş Yengeçte.)
* 8:14 ”2.ayın 27.günü toprak tümüyle kurumuştu.” (Şubatın 27.günü Güneş Balıkta.)

O resmi yukardaki Tevrat ayetleriyle bağlantılarsak:Enkiden çıkan sular(Güneş Kovada);Tufanı,Su içinde tersine yüzen Balıklar(Güneş Balıkta)bir bakıma Tufanın kurumasını sembolize ediyorlar diye düşündüm.Yani olayın hem başlangıç hem de bitiş hali.Ancak,o zamanki Takvim nasıldı bilmiyoruz tabi.

Vega,Kuzey Kutup yıldızları içinde en parlak yıldızdır.Eski Mısırda Maat’ın,Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve “Gemideki Rehberi” olduğu söylenir.Maat bir bakıma “Evrenin Düzeni’ demektir. Vega “düştüğü” yani ufukta battığı zaman Dünya takla atıyor demektir.Güney Kutbunda;Argo Navis(Gemi)Takımyıldızı,içinde 2.en parlak yıldız,Güney Kutbunun en parlak yıldızı ve Vega’ya Zodyakta 180 derece zıt açıda duran, Canopus ve yanında Güvercin Takımyıldızı(Columba) bulunur.Böylece Akbaba,Gemi ve Güvercin öne çıkmış olur.O zaman Nuh tufanı gibi bir şey ortaya çıkabilir.“O günlerde Nuh gördü ki,Dünya’nın ekseni eğildi,ve felaket yaklaşıyordu.”(Enok Kitabı 65-1)

Bazı Piramitlerin Nesre yıldızı Aslandayken yapıldığını yazan bir yazıttan bahseder Hz.İbn Arabi.Arkasından;“şimdi onun Oğlakta olduğu kesindir.” der.(FM.C.1-S.408) Antik Mısır Sırları kitabında Nesre,Vega olarak belirtilmiş,(Fakat bunun Altair olması da mümkün olabilir.)Yine aynı kitapta büyük piramitin Lyra Takımyıldızı Yengeçteyken yapıldığını yazan bilgi vardır:“Abu Zeyd el Balkhy,eski bir yazılı kaynağa dayanarak,“Büyük Piramid’in Çalgı Takımyıldızı Yengeç Burcundayken yani Hicret’ten 2 kere 36.000 yıl önce inşa edildiğini” yazar.”

Antik Mısır Sırları kitabında şöyle bir yazı da vardır:“ibni Abd-Hükm piramitlerin yapılış nedenlerini ise özetle şöyle anlatır:Mısır Kralı Surid İbni Salhuk rüyasında dünyanın ekseninden oynadığını,yıldızların o yana bu yana kaçıştığını ve insanların tüm bu olgulara eşlik eden korkunç sesin etkisiyle korku içinde olduklarını görür.Uyanınca bütün rahiplerini toplar.Onlara gördüğü korkunç rüyayı anlatır.Rahipler astrolojik ve astronomik hesapları da inceleyerek yaklaşmakta olan Tufan’ı haber verir.” Kuran,İnfitar Suresi,ilk 3 Ayette buna benzer tanımlama vardır:

* 1-Gök yarıldığı zaman,
* 2-Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman,
* 3-Denizler kaynaştığı zaman,

Diğer surelerden örnekler;
İnşikak:
* 1-Gök yarıldığı,
Mearic:
* 8- O gün gökyüzü,erimiş maden gibi olacak.(50 bin sene bu surenin 4.ayetinde geçer. Ayrıca;Nesefi’nin,Tenasuha inananların 49 bin yılda bir olduğunu söylediği Büyük Tufana yakın bir süredir. İnsanı Kamil-A.Nesefi S.180)
Rahman:
* 37-Gök yarılıp da,erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman.

Mezopotamya metinlerinde,Zecharia Sitchin’in 12.Gezegen kitabında(s.260)12.Gezegen olarak tanımladığı göğü yarıdan bölecek gezegenin Vega olabileceği de düşünülebilir:

“Büyük gezegen;
Ortaya çıkışında,koyu kırmızı.
Göğü yarıdan böler
Ve Nibiru olarak durur.”

Hadislerden örnekler:

“Taberani’nin anlattıklarına göre,Bizans genel valisi Heraklius; Mecerre,Kavs ve Güneşin bir saat vurduğu kara parçası hakkında Hz.Muhammed’den gelen bir haber olup olmadığını,bir yazıyla Muaviye’ye sorar.O da mektubu,cevaplandırması için,İbn Abbas’a gönderir.İbn Abbas,bu soruya,Peygamberin adını anmadan ve fakat yukardaki isteğe bakılırsa ondan öğrenmiş olması gere­ken,şu cevabı verir:“Kavs; yeryüzü halkının batıp boğulmaya karşı bir güvencesidir.Mecerre;gök kapısıdır ki gök buradan yarılacaktır. Güneşin tek bir saat vurduğu kara parçasına gelince,burası İsrailoğulları için açılan denizdir.”(11)

Kavs:Gökkuşağı gibi,Deniz:Kızıldeniz gibi,oradan geçenler de kurtulanlar gibidir.Asa da Kartal-Yılan karışımı Ejderhayı andırır.“Gökte bulunan mecerre,arşın altındaki yılanın teridir.”Hadisi de,Sümer Mitolojisinde geçen Kartal-Yılan kapışmasını anımsatır.Diğer bir hadis de şudur: “Şüphesiz Gök kapıları,Güneş tepe noktasından batıya yönelince açılır.”

Tevrat Hezekiel’de de Göklerin açılmasıyla ilgili ayetler vardır:
* 4-Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş,ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm.Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu.

Bunlar da,Hz.İbn Arabi’nin Tufanla ilgili yazdıkları:“İdris aleyhisselam,Allah’ın gökte vahyettiğini gördükten sonra yıldızların Yengeç burcunda toplanmaya yakın olduklarını anladı.O zaman bildi ki yüce Allah’ın büyük bir su ve her yeri kaplayan bir tufan indirmesi kaçınılmazdır……Yüce Allah’ın bu göklere vahyettikleri kapsamında büyük bir tufanın meydana geleceğini,insanların helak olacağını,ilmin unutulacağını bildirdi.Ama kendisi bu ilmin kendilerinden sonra gelecekler arasında baki kalmasını istedi.Bunun kayaların ve taşların üzerine yazılmasını emretti…..Nuh(a.s) yüce Allahın takdir ettiği ve hükmünü icra ettiği Kuran’ın vaktinin yaklaştığını ve bunun da Yengeç burcunda gerçekleşeceğini öğrendi.Bu burç sıvı mahiyetlidir.Allah dünyayı bu burçtan yaratmıştır.Dolayısıyla değişken,sebatı olmayan bir burçtur.Burcun özelliği bu olunca dünyanın özelliği de ona benzemiştir.Bundan dolayı yüce Allah dünyanın yok olmasını ve ahiret yurduna dönüşmesini dilemiştir.Tıpkı üzerine doğan burcun değişkenlik özelliği gibi.Onun burcu ise,sabit bir burç olan Aslan burcudur….Hiç şüphesiz durmadan kötülükleri emreden nefsin,şeytanın,dünyan ve hevan,şu gemiyi,yani kurtuluş hayatını inşa ettiğin sürece seninle alay ederler.”(Risaleler 3-S.:279-280-281-283)

Son olarak,Vega şöhretli bir yıldız olmadığından palavrası az sabit yıldızlardandır.Zavallı Sirius’un üstüne uydurulmadık palavra kalmamıştır.Günümüzde Yozlaşma sadece Sirius’ta da değil; insanlarda, Astrolojide de var.Doymak bilmez ve utanmaz aç gözlülükleriyle her kelimesini paraya dökmeye çalışan;saçma sapan öngörüler yapıp, cahil,zavallı insanların kanını emen,laf salatası kitaplarını büyük bir eser gibi sunan Vampirler sardı heryanı.Astroloji kanına girdiği,nefsine mağlup kişiyi Firavunlaştırır. Ondan iyisi bulunmaz dünyada.Belki bu yüzden,ülkede Astroloğum diye ortaya çıkanlar gerçekte sevilmezler.Çünkü alçakgönüllü değillerdir.Bu,belki de İnsanların Firavunlaştığının Astroloji penceresinden yansımasıdır….

5 Şubat 2015

Astrotema©Copyright

VEGA

Kaynakça :

(1) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Topics/astronomy/_Texts/secondary/ALLSTA/Lyra*.html

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Behenian_fixed_star

(3) http://www.sacred-texts.com/atl/ataw/ataw205.htm

(4) http://www.onmarkproductions.com/html/ssu-ling.shtml

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Nakshatra

(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Lyra_(Chinese_astronomy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellations

(7) http://www.mlahanas.de/Greeks/Music.htm

(8) http://australianmuseum.net.au/exposure-zoroastrians

(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_age

(10) http://tr.wikipedia.org/wiki/Enki

(11) http://errahman.de:8181/tefsir-kulliyati/uzayayetleri/005.htm

(12)  (Ek Bilgi) Nekhbetin (Akbaba)  Güneyi (Mısırın Güneyi)  Wadjet’in (Kobra) Kuzeyi temsil ettiği ve adeta Kuzey ve Güney olarak 2 ye bölünmüş (Ayetler) Dünya üzerinde olduklarını varsayarsak,ilk bulundukları zaman – MÖ 3100 yılları verilir-  ya da daha önce ,belki de Dünya farklı kutuplarda duruyordu

.n and wad

Şu bilgi 5 sayısıyla ilgili olması dolayısıyla önemli olmalıydı:”Wadjet was associated with the fifth hour of the fifth day of the month and with “iput-hmt” (Epipi), the harvest month of the Egyptian calendar.”

https://ancientegyptonline.co.uk/wadjet/

Wadjet, Ayın beşinci gününün beşinci saati ve Mısır takviminin hasat ayı olan “ınput-hmt” (Epı) ile ilişkilendirildi.)

 

Thomas Bergersen – Children of the Sun