HZ. MUHAMMED (S.A.V) ZAMANINDA MEKKEDE GÜNEŞ TUTULMASI

sagittarius

Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in doğum haritasını çıkarmak için onun doğum bilgilerini araştırdım.Ama kesin bir zaman bulamadım..İnsanların onun doğduğu günü putlaştırmamaları adına doğum gününün böyle gizli kalması belki daha doğruydu.

570,569.571 gibi farklı tarihler olsa da alimlerce doğumu 20 Nisan 571 olarak tarif edilmiştir.(1)

Kabul gören ama kesin olmayan doğum tarihi 20 Nisan 571’e göre harita aşağıdaki gibidir.Harita Gündoğumu haritasıdır.Yani saati kesinleştirilmiş bir harita değildir.Bazı hadislerde ben Pazartesi günü doğdum diyor.Pazartesinin gecesi 20-21 Nisan gecesidir ve o zaman Ay Başak burcundadır.

Hz Muhammed

Haritada Boğa burcundaki 3 yıldız hemen göze çarpıyor.Kendi burcundaki Venüs en asaletli gezegen.Satürn ve Jüpiter Akrep burcunda kavuşmuşlardır.Klasik astrolojide kullanılmasa da,Hz.İbni Arabi Akrep burcunda Satürne yöneticilik vermiştir.Satürn-Jüpiter kavuşumlarında büyük insanların doğduğu söylenir..Hz.Peygamberin, Pazartesi doğduğunu,Pazartesi ilk vahyin verildilğini anlatan hadisler vardır.Ay devrini ona nispet ederler ve Ay Pazartesi gününü yönetir.Öldüğü gün 8 Haziran 632 Pazartesi günü öğle sıraları,transit Jüpiter 28.44 derece Yay da,Ay da aşağı yukarı 22.00 derece Yaydadır.Yukarıdaki haritaya göre,İnançlarla ilgili 9.evinde yaklaşık 27.43 derece Yay burcu vardır.

Hz.Peygamber hayattayken,Pazartesi günü 27 Ocak 632 tarihinde Arabistan üzerinde de görülen bir Güneş Tutulması olmuştur.632 yılında Arabistanda en iyi izlenen Güneş Tutulması bu tutulmadır.(2)Hz.Peygamberin oğlu İbrahimin,Hicretin 10.yılında öldüğü söylenir.(1) Alimlere göre,Güneş Tutulmasını oğlunun ölümüne yoranlara Hz Peygamber şu hadisle güzel bir nasihat vermiştir:

“Şüphesiz Güneş ve Ay, Allâhın âyetlerinden iki âyettir.Herhangi bir kimsenin ölümü veya dünyaya gelmesi yüzünden tutulmazlar.Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman,tutulma sona erinceye kadar namaz kılınız ve dua ediniz.”

Bu tutulma,belki de,tamamlanan bir dönemin başlangıcını gösteriyordu Arabistanda.Ve dini kemale erdirmeyi müjdeliyordu..artık kıyamete kadar değişmeyecek bir düzen oluşuyordu..Bu düzen o topraklarla sınırlı kalmayıp bütün dünyaya yayılacaktı…Bu tutulma Mekkede Kuşluk vaktinde olmuştur.Saat 9.39 da,Kova burcunun 9.46 derecesindedir.11 Ayetlik Duha suresi “And olsun kuşluk vaktine.” diye başlar.(3)

Veda haccı sonrası indiği rivayet edilen: “…Bugun,size dininizi bütünledim,üzerinize olan nimetimi tamamladım,din olarak sizin için İslamiyeti beğendim.” Maide suresindeki 3. Ayet,inen son ahkam ayeti olarak nitelendiriliyor..

İslam Dinin Merkezi,Kıblesi Mekkeye göre 27 Ocak 632 Tutulma haritası aşağıdaki gibidir:

27ocak632eclipse

Tutulma çizgisi aşağıdaki tabloda görülebilir.

SE0632-01-27A

Bu haritayı,yani tutulma haritasını,Hz.Peygamberin “Şüphesiz Güneş ve Ay Allahın ayetlerinden iki ayettir..” hadisini bu tutulma için söylemiş olabileceği için araştırma gereği duydum,Astro*Carto*Graphy haritasındaki verileri doğrulayınca sonradan bunun (Doğum öncesi Tutulması) Prenatal Eclipse mantığına da uygun olabilecegini farkettim.(Bu tutulma;Hz Peygamberin vefat tarihinden önceki ve inen en son Kuran Ayetinden önceki en son Güneş Tutulmasıdır.)Ama bunu,bir düzenin,yani İslamın kurulumunun tamamlanması olarak almak belki daha doğrudur.

Haritaya genel olarak baktığımızda Kova,Yay,Balık temelinde;Akıl, Din, Felsefe, Ruhsallık formunda bir yapı var karşımızda.Tutulma burcu Kova;sabit,kararlı, reformist,akılcı bir burçtur.Yüksek Teknoloji ile alakalı bulunur.İslamın gelişinden sonra Teknolojinin geliştiğine şaşmamak gerekir.Yöneticisi Satürndür.

Haritada,Tutulma yöneticisi Saturn,Yayın ilk derecesinde olmak üzere Jüpiter,Mars ve Satürn Yay burcunda toplanmışlar.Klasik astrolojideki diğer 4 yıldız da Kova burcundalar.Saturn dışındaki yıldızlar gece ve gündüz yıldızları olarak kavuşum yapmıştır.(Sadece Merkür burada gece gezegeni konumundadır).Haritadaki gezegen dizilimi de ilginçtir; o gün,gündüz sıralama,Kova burcunun gündüz yöneticisi Yaydaki Satürnle başlamış,Kovanın gece yöneticisi Kovadaki Merkürle bitmiştir.Tutulma haritasında bu manzara fotoğraf gibi gözüküyor.O gün en önce doğan yıldız Saturndür.Aşağıdaki resim bu haritaya ait Sect tablosudur.

27ocak632 hayz

Yükselen yıldız 10.eve yakın Yaydaki Jüpiterdir.Yay din,inanç,uzak yolculuklarla vs.ile ilgilidir…Jüpiter insana inançla birlikte güven de verir.İnanmakta zaten Allaha güvenmeyi içerir.. Haritadaki ASC,MC ve 9.ev yöneticisi,tepedeki Yaydaki bu güçlü Jüpiter,Kuranın ve Mekke’nin Allah tarafından korunacağının göstergesi olabilir..9.evin kapısındaki sıfır derece Yay daki Satürn de yeni dini kuralların geldiğinin ve bu kuralların kemikleştiğinin göstergesi gibi duruyor.Zaten Satürn kuralların gezegeni olarak anılır..

Yükselen Balıkın 27.07.derece olduğu hemen göze çarpıyor.Şans noktası da Balıkın 27.derecesindedir. -7 saniye aşmış ama-27.derece Venüsün parladığı derecedir.(Belki tesadüf,Hac suresi 27.ayette insanlar Kabeye Hacca çağrılır.)Mekkeye insanların nasıl ilahi aşkla koştuklarını,5 vakit o yöne döndüğümüzü biliyoruz..Balık aynı zamanda merhametin de sembolüdür..Yazın kavurucu sıcaklarında bile Mekkenin insanları bunaltmadığını bilenler anlatıyor..Yine sevabın daha çok olduğu belirtilen Cuma günü de Venüsün günüdür..

Tutulma derecesi(9.Kova) Ay Menzillerinden(Bknz en alttaki Tablo) 25.menzildir ve buraya Hz.İbn Arabi ”Melekler”notunu düşmüş.”Gizlenen şeyler (yerler) için şanslı yıldız” anlamına geliyor.Bu menzilin ismi,şimdi 6 derece Balıkta bulunan 4.kadirden Kova Takımyıldızının sabit yıldızı Sadalbachia’dan geliyor.(Sadalbachia tutulma sırasında 17 derece Kovadadır)Gizlemekten maksat korumak manasına da gelebilir.

MC yani tepe noktası 28 derece Yay için 21.Menzil de ise ”Şehir ve Dünya” yazıyor.Yükselenin menzilinde ise ”Varoluşun derecelerinin hiyerarşisi”…Bir Hadiste Kıyamete kadar bir daha Mekkede harb olmayacağı söylenir.Yine Kurana göre Güvenli bir yerdir.”Onda açık alametler ve İbrahim’in makamı vardır.Oraya giren güvenlik içinde olur.”(Ali imran 97).

Hadislerde Kıyamete yakın Habeşli Siyah bir adamın Kabeyi tahrip edeceği söylenir ve hadislerden biri de şöyledir:”Şüphesiz Kâbe’nin definesini,Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisinden başka­sı çıkarmayacaktır.”(Define, 25.Menzil tarafından belirtilmiş sanki..)

Kuranda(En’am.92)Şehirlerin Anası,Umme el kurâ olarak da anılır kutsal şehir Mekke.Onunla ilgili bazı tarihlerde yıldız konumları:

* Mekkenin fethi,11 Ocak 630(jul) da Venüs 26 derece Yaydadır.

* Mekke ilk kez Arap olmayan bir ırkın,Osmanlı Türklerinin eline geçtiğinde tarih:22 Ocak 1517(jul),Ridaniye savaşı.Yayın 26.derecesinde Satürn ve Venüs kavuşmuşlardır.Bu savaş sonunda Halifelik Osmanlıya geçmiştir.

* 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırılmıştır.Bu tarihte Mars 27 derece Yayda ve Jüpiter 18 derece Yaydadır.

Ayrıca,Abu Mashar,Hicaz bölgesinin Venüs-Akrep yönetiminde olduğunu,orada ne zaman bir kral ölse malefik bir yıldızın Akrepe kötü açı yaptığını söyler.Hz. Peygamber 8 Haziran 632 de öldüğünde Satürn 26.57 derece Akrepteydi.Hz.Ali 28 Ocak 661 de öldüğünde Satürn 26.12 derece Akrepteydi..Günümüzden örnek verirsek;Suudi Arabistan kurucusu ve Kralı Abdülaziz el-Suud 9 Kasım 1953 de öldüğünde Satürn 2.07 derece Akrepteydi.Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 de Satürn 1.56 derece Akrepteydi.

“İstanbul (Konstantiniyye) fethedilecektir. onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur.” Hadisini hepimiz biliriz.27 Ocak 632 Tutulma haritasının Ortadoğu kısmı için Astro*Carto*Graphy haritası aşağıdaki gibidir.Harita üzerindeki Mars-MC hattının tam İstanbul üzerinde olduğu gözüküyor.İslam Tarihinde sadece İstanbul feth edilmedi elbette ama burasının özel bir anlamı olduğu düşünülebilir.Mesela İslamın bir Güç olarak o merkezden yönetilmesi savunulması vb.gibi.Mars-MC çizgisi geçen İstanbulda;Hz.Muhammed’in Mührü,Hz.Muhammed’in Yayının da içinde bulunduğu Kutsal Emanetler vardır…

FatihSultanMehmet

Haritada Marsın MC çizgisi derecesi 18.11 den iz sürdüğünüzde İstanbulu feth eden komutanın Güneş derece-dakikasına ulaşırsınız…İstanbulu feth eden Fatih Sultan Mehmed’in Güneşi 18 derece 11 dakika Koçtadır.(4)(Gün doğumu haritası üstte, 9. evinde de 18.45 derece Yay vardır)Mars Koçun yıldızıdır.

27jan632

Tutulma haritasının Mars derecesi yani Yaydaki Mars-MC çizgisinin derecesi de 18.11 derecedir.18.11 derece, Astrolojik kurala göre 19.derece kabul edilir.Güneş 19 derece Koçta parlar,kuvvet kazanır.Kuranda 19 sayısıyla ilgili ayet de vardır,Müderris suresinde geçer:

* 30 -“Üzerinde ondokuz (melek) vardır.
* 31 -Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık…Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir..”

Facies sabit yıldızı(M22 Sagittarius) daha doğrusu yıldız kümesi sert,olumsuz,5.9 kadirden bir yıldızdır ve Ptolemye göre Jüpiter-Mars karakterindedir.Yay Takımyıldızında,Ok atan Santorun hemen yüz kısmına yakın durur,o nedenle Okçunun yüzü olarak adlandırılır.Tutulma günü 19.15 derecede Yayda Facies sabit yıldızı vardır.Yaydaki Mars 18.11 derece ile Yaydadır ve Faciese kavuşuma yakındır.Facies,MC tepe noktasına sıfır dereceye yakın paraleldir.Kurandaki Fil suresine göre Mekke, onu yıkmaya gelenlerden,Kuşların attığı pişmiş taşlarla korunmuştur.Vega (Alpha Lyrae) sabit yıldızı Tutulma günü 26.10 derece Yay burcundadır.Tutulma haritası MC tepe noktasına 1.50 derece uzaklıktadır.Vega,Çalgı Takımyıldızında,0.03 Kadirde Venüs-Merkür kalitesinde bir sabit yıldızdır.Çalgı Takımyıldızı;Lir,Akbaba ya da Kartal ile temsil edilir.Vega kelimesinin Arapça Vaki(olan,düşen,konan,koruyan vb.anlamları var) kelimesinden geldiği,Al Nasr Al Waki,düşen-çullanan Kartal anlamında Arapçadan Latinceye geçtiği düşünülür.

* “Allah tarafından denildi ki: “Ey yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü sen de suyunu kes! Ve sular çekildi. Emir yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi dağı üzerine oturdu.O zalim kavme böylece dünyadan uzak olun denildi.”(Hud-44)

Hud suresinde Hz. Nuh’un Gemisinin tufandan sonra Cudiye oturduğu anlatılır.Diğer dinlerde Ararat yani Ağrı dağı olarak geçer.Rivayetlere göre Gemi Irakın Musul şehri yakınlarındaki Cudi dağına oturmuştur.Cudi dağının,sınırları içinde olduğu Şırnak ilimizin isminin Şehr-i Nuh’tan geldiği söylenir.(5)

Klasik astrolojide kullanılmayan ancak modern astrolojide kullanılan Neptün Balık burcunun yöneticisi olarak belirtilir.Neptün suyla ilgilidir.Mitolojide ona atfedilen Poseidon,Denizler Tanrısıdır.Yukarıdaki haritaya baktığımızda Neptün-DC hattının Cudi Dağı üzerinden geçtiği gözüküyor.Başaktaki 28 derecedeki Neptün,Yükselene karşı durandır,MC tepe noktasına tam (exact) karedir.Neptün-DC hattı-Hadiste geçen-Kabeyi yıkacak insanın memleketi,Habeşistan(Etiyopya)topraklarından geçer.2 Denizin birleştiği Bab’ül Mendep Boğazına da yakındır.Neresi olduğu bilinmiyor ama Kehf Suresinde “iki denizin birleştiği yer” diye bir tanımlama geçer:

* 61-“Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular.Bu arada balık,denizde yolunu bulup kaybolmuştu.

* 62-İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman, Musa genç arkadaşına: “Kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk” dedi.”

Saffat suresi 143.ayette “Eğer o,Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı,mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.” denir.Kurana göre Hz.Yunus Balık karnında hapis kalmış ve Allah sonra onu oradan kurtarmıştır.Rivayetlere göre onun türbesi Musuldadır ve oradan Neptün-DC hattı geçer.Balıkın bulunduğu 12.ev hapsedilme ile de alakalıdır.

* “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir.” (İsra-1)

İslamda ve öteki dinlerde Kudüs(Mescidi Aksa) başka bir Kutsal mekandır.Hz.Peygamber oradan Miraca çıkmıştır.Üstteki ayet bunu anlatır.Yukarıdaki haritada Jüpiter-MC hattının tam Kudüs üzerinde olduğu gözüküyor.Burası ilk Kıbleydi.Sonra Hz.Allah Kıbleyi Kabe(Mekke) olarak belirledi.Jüpiter-MC hattı,İbrahimi Dinler olarak da anılan 3 büyük dinin kaynağı ve Hz.Peygamberin atası sayılan Hz.İbrahim ve başka peygamberlerin de mezarının olduğu Kudüsün yakınındaki El Halil’in(Hebron) ve Hz.İsa’nın doğduğu rivayet edilen Beytüllahim’in(Bethlehem) de tam üstündedir.Bir Hadise göre Hz İsa gökten indiğinde “Kap su ile dolduğu gibi Yeryüzü barışla dolacaktır…” denir.Kap ve Su tanımlaması Kova burcunu anımsatıyor.(Allah bilir ama Kova burcunda bir işaret olunca Hz.İsa’nın çıkabileceğini yorumlamak da geldi içimden.).Hz.İbn Arabi,Hz.İsa’nın inince İslama göre hüküm vereceğini belirtir: “Hz.İsa indiğinde ancak Hz.Muhammed’in şeriatına göre hüküm verir ve Hz.İsa velilerin sonuncusudur.(hatemü’l evliya)”(6)

Tevrata göre Hz.Yakup Beerşebadan seyahete çıktığı zaman bir yerde konaklar ve uyur.Ve orada bir rüya görür:

Yaratılış:”28: 12 Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı’nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı.
* 28:17 Korktu ve,”Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu,Tanrı’nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.
* 28: 18 Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü.
* 28: 19 Oraya Beytel adını verdi.Kentin önceki adı Luz’du.”

Beytel “Tanrı’nın Evi” anlamına gelirmiş.Beyt-i Makdis,Mescidi Aksaya verilen isimdir.Beytelin neresi olduğundan emin değilim ancak burası,yani Göklerin Kapısı tabir edilen yer,Miraca çıkılan yer de olabilir.

Hz.Peygamber,Jüpiter-MC hattının geçtiği Mescidi Aksadaki Kubbetüs Sahradan yükseğe çıkma-Uzun yolculuklar-anlamında Miraca çıkmış,gök katlarını geçmiş,orada eski Peygamberlerle buluşmuş,Son Sedir anlamında arapça Sidretül Münteha ya gelmiş.Bu gecede 5 vakit namaz farz olmuştur.

Miraçla ilgili görülen Necm suresi 9.ayette: “Onunla arasındaki mesafe,iki yay kadar,yahut daha az kaldı.”ayetinde Yay tanımlaması ilginçtir.9.ev Yay burcunundur.Hz İbni Arabi Miraca atfedilen ayetler için şu yorumda bulunmuştur: “Sonra yaklaşmış ve sarkmış,Yayın iki ucu kadar veya daha yakın olmuş” Araplarda,hükümdarlar en yakın ve en saygın kölesini kendisine bu mesafede oturttuğu için,bu hitaptan Hz.Muhammedin Rabbine olan yakınlığı anlaşılmıştır.”(7)

Ben bu yazıyı yazarken şu fikir aklıma geldi:Necm suresinde geçen “iki Yay” belkide gözümüzün üstündeki 2 kaştan da kinayedir.2 Yayın ucu belki de kalp gözünün olduğu yerdir.Hergün 5 vakit secdeye konur orası.O yüzden belki de Namaz müminin miracıdır.Secde et yaklaş denir Alak suresi 19.ayette,yani Tanrıya en yakın mertebedir secde..

Aşağıda daha geniş Astro*Carto*Graphy haritasına bakıldığında,Batı da Afrika’nın Atlas okyanusu kıyılarından geçen Plüton-IC ve Doğuda Pakistan Doğu sınırları boyunca geçen Plüton-AC hatları arasındaki bütün bir toprak bloğunda,İslam kök salmış,güç sahibi olmuş gibi duruyor.(Tutulma haritasında Plüton 1.evdedir)Burası kabaca Abbasi İmparatorluğu sınırlarıdır.Bangladeş,Endonezya vs.dışarda kalıyor.

27janeclipse

Güneş-Ay-IC hattı Amerikada Aya giden Roketin yani Apollo 11 in yönlendirildiği NASA Johnson Uzay Merkezinin olduğu Houston şehri üzerinden geçmektedir.Apollo ismi,Güneşi,11 sayısı Kovanın ev numarasını,onları uzaya götüren Roketin ismi Saturn 5 de Kovanın yöneticisini anımsatmaktadır.Aya Apollo 11’in indiği zamana göre 20 Temmuz 1969 16.18 deki Yaydaki Mars derece ve dakikası,Tutulma haritasındaki 9.ev kapısının derece ve dakikasını (2.46) vermektedir.(8)…Milankoviç Döngüsü teorisine göre Dünyanın eksen eğikliğinde etkisi olan gezegenlerden biri Jüpiterdir.Dünyanın eksen eğikliği şu an 23.4 dür ve bu Tutulma haritası Yükselen yöneticisi Jüpiter derecesini verir.Jupiter 23.40 derecededir.(9)(Güneş-Ay AC hattının geçtiği Roma’nın feth edileceğine dair rivayetler de vardır)

SE2027-08-02T

2 Ağustos 2027 de,Arabistanda da görülecek,Aslanı‎n 9.55.derecesinde bir Güne‏ş Tutulması‎ olacakt‎ır,Arabistan ve dolay‎ısı‎yla bütün islam alemi bu tutulmadan etkilenebilir..Aslan burcu yönetmekle ilgilidir,o nedenle Arabistanda yöneticilere olağanüstü görevler dü‏şebilir…ABD nin orada Vatikan modelinde,Kutsal İslam Devleti (İslamic Sacred State) gibi bir planı olduğu söyleniyor.22 Kasım 2027 de;Mars 27 derece Yay,Venüs 26 derece Yayda olacaklar.

Hz.ibn Arabi’nin Astroloji Haritası‎

En onemli kitab‎ın‎ı Mekkede yazmaya ba‏şlayan Hz.ibn Arabi’de de Astrolojik izler bulmak mümkün.
Aşağıda Hz.ibn Arabi’nin doğum haritası‎ vard‎ır.Bu tarih kesin değildir.Ama hem Füsüsül Hikem(Ekrem Demirli) kitab‎ını‎n ba‏‎şında,hem de The Discloser of Desires (s.24) adlı‎ kitapta 17 Ramazan 560 tarihi verilmi‏ştir.Aşağıdaki resim The Discloser of Desires den alıntıdır.(10)

The Discloser of Desires Muhyiddin Ibn Arabi, Mohamed Haj Yousef

Alttaki resim de bir Doktora Tezinden:(11)

ibn arabi- doğum günü

Gece doğduğu yazıyor o yüzden harita gece yar‎s‎ına göre çı‎kar‎ılm‎‏ışt‎ır.(17 Ramazan 560,Miladi 27 Temmuz 1165 e denk geliyor.)

ibn arabi horoscope chart

Hz.ibn Arabi,en büyük eseri Fütühat‎ı Mekkiye’yi, Allahtan ona gelen ilhamlar vas‎ıtas‎yla ,Mekkede yazmaya başlamış‎‏t‎ır.Fütühat‎ı Mekkiyenin;Mekke fetihleri,ilhamları‎ gibi bir anlam‎ı vardı‎r.Neptün’ün ilham veren bir etkisi olduğu düşünülür.Hz.ibn Arabi’nin haritası‎na bakt‎ığım‎ızda 28 derece Yay burcunda Neptünü görürüz.Bu Neptün,27 Ocak Mekke Tutulma haritası‎ndaki MC noktas‎yla tam(exact) kavuşumdad‎ır.İlahi ilham olarakta dü‏şünülebilir.(Tabi her evliyanı‎n burada bir y‎ıld‎ız‎ı olmas‎ı da gerekmez). Hz.İbni Arabi’nin tepe noktası,MCsi ise, tutulma derecesine denk geliyor.Bol bol seyahat eden Hz.ibn Arabi’nin haritası‎nda Jüpiter Yay burcundad‎ır.Doğduğu İspanya da Yay etkisindedir..

ibn Arabi moon mansions

Yukarı‎da Hz.ibn Arabi nin 28 Ay Menzilleri tablosu vard‎ir.Tablonun sahibi Neil Mann’‎ın izniyle buraya konmus‏tur.

Bu yazıda geçenler benim görüşlerimdir.Bu yazının ve fikirlerin her hakkı saklıdır,izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Bu yazıyı yazarken;Astrolojiyi ve Kuranı irtibatlandırırken,İkisinin irtibatını cahilcesine yorumlarken,hata yapmaya müsait bir ortam oluştuğunu gördüm..Dolayısıyla bunlarla ilgili doğru yorumu ancak gerçek alimler yapabilir.

19 Ocak 2015

Astrotema©Copyright

Kaynakça ve Dipnotlar:

(1) http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/303.pdf

(2) http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0601-0700.html

(3) http://www.kuranikerim.com/telmalili/duha.htm
“Andolsun o duhâya. Duhâ diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır. “Lâm” cins için olur. Yahut, kuşluk vakitleri içinde seçkin bir kuşluk vaktine ki, “lâm” aht için olarak hakikat güneşinin Muhammed ufkundan doğup “âlemlere rahmet olarak”(Enbiya, 21/107) her tarafa elçilik göreviyle ışıklar saçmaya başladığı zamana işarettir….”

(4) http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mehmed
“27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak vaktinde, devletin başkenti olan Edirne’de, II. Murat’ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi…..”

(5) http://tr.wikipedia.org/wiki/Şırnak

(6) F.Mekkiye. C.1 S.434

(7) F.Mekkiye.C.1.S.242

(8) http://www.astro.com/astro-databank/Space:_Moon_Landing

(9) http://en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt

(10) http://www.amazon.com/The-Discloser-Desires-turjuman-al-ashwaq/dp/1499769679
s.24

(11) http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1545/

Not: İbn Arabiye ait doğum datası için bazı kitaplarda(Sufis of Andalusia) 27 Ramazan 560 tarihi verilmektedir.Bu gün Batı standartlarına göre 7 Ağustos gününe denk gelmektedir.Umm al-Qura takvimine göre 6 Ağustos 1165 Cuma gününe rastlamaktadır.

earth planet gate

AVALON SOUNDTRACK-KENJİ KAWAİ

Reklamlar