BALIK DEĞİL BALIKLAR

Astrolojide Balık burcu yoktur ya da Oğlak burcu.Balıklar,Keçibalığı ya da Deniz Keçisi burcu vardır.Pisces ve Capricorn ya da Goatfish yabancı deyimler.Yine Yay da aslında ok atan Santordur.Okçudur.Kova da Sucudur.Su döken adam.Başak da Elinde Başak tutan bakiredir.Bunlar Türkçe de eksik kullanılır gibidirler.En azından Balık yerine Balıklar Oğlak yerine Keçibalığı kullanmak pratik olabilir Türkçede.Belki kelime Arapçadan(al Hüt-Hüd)Türkçeye Balık olarak geçti.Balık ya da Balıklar demişiz ne farkeder diyebiliriz.Ama birgün bunun bile çok önemli olduğu durumlar karşımıza çıkabilir.

Bazı simgelerde Balıkların birisi Doğuya birisi Batıya bakar,Yine Kuzeye Güneye bakar gibi pek çok şey uydurmak da mümkün.Oysa V şeklinde Takımyıldıza uygun şekilde çizilmiştir Danderada Balıklar.Yani zıt yönlere gitmemektedirler.Bu bazı Astroloji kitaplarında bile böyle anlatılır.Simgelere bile geçmiştir.Ne kadar doğru,tartmak gerekir.Bu biraz yorum uydurmaya giriyor gibidir eğer asıl simgeler Dandera ve Sümer kaynaklı ise.O nedenle bence bir şeyin aslı ne ise onu kullanmalı.Mısırdaki Dandera tapınağında da bu simgeler kullanılmıştır.

Aşağıda Mısır Dandera Tapınağında kullanılan ve benim bulabildiğim eski Burç simgeleri.Onları yer aldığı yerden kopararak aşağıdaki hale getirdim.Tek olarak görmek için.

Alttada -siyah beyaz-Sümer kaynaklı çizimler vardır.2 Uygarlık ayrı olduğu halde 2 sembol bir birbiriyle uyuşmaktadır.Tarihçiler Sümer Uygarlığının Uygarlığın başlangıcı olduğunu söylerler.
Alttaki Sümer Boğa figürü tıpkı Mısır kaynaklı gibi geriye bakmaktadır.Yandaki resim de Orion sanırım.Çünkü mitolojide de Aslan sopalıyan insan figürüyle temsil edilir.Yanında da Pleiades in sembolize edildiği görülmektedir.Bu resimlerin devamını bulamadım sanırım Tarihin yok edişinden kurtulamadılar.Boğadaki bu geriye bakışın bile bir anlamı olmalıdır.

Bunları incelerken birşey dikkatimi çekti.İkizler sembolündekiler sanki biri erkek biri kadın gibi durmaktalar -yani ayrı cins İkizler eğer ikiz sayılırsa-ve Kadın figürü Başaktaki figüre benzemektedir.
Yine Santorda çift başlıdır.Sanki bir baş hayvan başını andırır.Tıpkı Terazi gibi sadece ok ve yayla sembolize edilebilirdi.Santorların var olmuş olması belki güç ama tamamen yoktular da diyemeyiz her ne kadar bir sembol olarak görülseler de.(Çünkü Heredot Anka kuşunu görmediği halde varlığından bahseder)O sembol Mısırda çift başlıyken modern sembollerde tek başlı Santor olmuşlardır.Bunlar kullanılırken Orjinalinden sapma olmaması gerekir kanaatindeyim.

Tarihçi Heredot,zamanında Tilkiden büyük Karıncalar olduğunu söylemiştir.Yine boynuzlu yılanlardan bahseder ki ilginç şekilde Sümerdeki Ejderha-Yılan da boynuzludur.Yine kanatlı yılanlar olduğunu söyler.İlkbahar geldiğinde Arabistandan Mısıra doğru uçarlarmış.Yine Sümer sembolünde de kanat vardır-Burada ilgimi çeken birşey oldu.Heredot şöyle yazıyor:”..Mısırın ekin ekilen bölgesinde yaşayanlar,bütün insanlar arasında hatıralarına en çok bağlı olanlardır. Tesadüf, Ptolemy Mısırı Yengeç etkisine alır.-.(1)

Sudan çıkmış Oğlağa benzese de,Belki Keçibalığı şeklinde bir hayvan da vardı ve nesli tükendi.Ejderhalar da büyük olasılıkla vardılar..Sümer Tabletlerindeki Aslan sembolünün üstünde durduğu yaratık Mısırdakinden farklı olarak Ejderhayı andırmaktadır.Mısırdaki Yılan gibidir.Şimdi Başakta, önemli yıldızı Thuban olan Ejderha takım yıldızının temsili gibidir..Bilgi için:

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Draco.html

İki sembolünde kuyruğunda bir kuş bulunması bir rastlantı olamaz.Aslan burcunun Yılan ya da Ejderha üstünde durması Belki gelecekte Astrolojik olarak keşfedilecek Ejderha takımyıldızıyla ilgili bir sırrı barındırmış olabilir.Kuyruğundaki Kuşun yönleri aynı Sümer ve Mısır resimlerinde.Ve Yılan-Ejderhanın kuyruğunda duruyorlar.

GörselGörsel

Reklamlar