ASTRO DARBE

MEMLEKETİMDEN ASTROLOJİK DARBE MANZARALARI

Jüpiterin 6. VE 10.evi yönetmesi,bu evlerin Jüpiter transitine duyarlı olması anlamına  gelebilir.Jüpiterin dini inançları temsil etmesi,laikliğin korunması açısından yine bu transit önem arzedebilir.Darbelerle Transit Jüpiterin herhangi bir gezegenle kavuşum yapması ilgi çekicidir Türkiye haritası açısından.Bu konuda ilginç kavuşumlar buldum. Kavuşum yaptığı yıldızlara göre,şu şekilde :

27 MAYIS 1960:
GERÇEK DARBE
Jüpiter 1’Oğlakta,Saturn 17′ Oğlakta.İki yıldız tam bir kavuşum açısında değiller.
Ancak aynı burçta olmaları etkilerini bağlar.Bu darbeden sonra,bir Başbakan idam edildi.Oğlak
(yöneticiler) Saturn tarafından yönetilir.Acımasız bir darbe oldu.

12 MART 1971:
ANARŞİ,BELİRSİZLİK DARBESİ
Jüpiter 6′ Yay da ve 3′ Yaydaki Neptün ile birleşiyor.Ülkenin sosyal politik hedeflerinden
saparak bir belirsizlik ve kargaşaya sürüklendiği,şeklinde düşkırıklığı içeren bir radyo bildirisi ile ortaya çıktı.

12 Eylül 1980:
GERÇEK DARBE
Jüpiter 20′ Başakta ve 28′ Başaktaki Saturn ile birleşiyor.Bu da acımasız bir darbe oldu.Siyasi idamlar.

28 ŞUBAT 1997:
POSTMODERN DARBE
Jüpiter 8’Kovada ve 6’Kovadaki Uranüsle birleşiyor.Adından anlaşılacağı gibi (Uranüs) yeni bir darbe çeşidi.

27 NİSAN 2007:
MANİPÜLATİF E-DARBE
Jüpiter 19′ Yayda ve 28′ Yaydaki Pluto ile birleşiyor.İnternet sitesine düşen bir mesajla neyin yapılması gerektiğine yönlendiren bir darbe oldu.

15 Temmuz 2016:(29 Ağustos 2016 da yazıya eklendi)

AY DÜĞÜMÜ DARBE GİRİŞİMİ

Biden Türkiyeye gelince oyun gibi bir darbe izliyoruz zannetik demişti.Neye hizmet ettiği belli olmayan bir darbe girişimi oldu.Jupiter 19.Derece Başakta,Kuzey Ay Düğümü 14.Derece Başakta birleşiyor.İlk Ay düğümü kavuşumu darbe  denemesi.

 

 

 

 

 

 

 

Reklamlar